2019/03/24

Kresaletan190324: Xabi, Gotzon, Antua, Oskar F, Oier.

IS-113 ... (Lekeitio). Maria eta egualdixa (itsasua ez) egokixak ziranez, trabesixia behingoz amaitzeko geratu gara, eta bide batez geologuei abisua emon detsegu, euren intereseko gunia zalakuan: Martin Arriolabengoa eta Sara Gorostiza etorri jakuz, eta egun politta pasau dogu eurekin.

Batzuk ... beherako jaitsieria ekipatzera aurreratu diran bittartian, bestiok Sara eta Martin ...ra lagundu doguz. Egin dittuez euren ikusketak eta, azalpen interesgarrixak barra-barra emon badeskuez be, ez naiz gai ikusten hamen erreproduzitzeko, beraz hobe isilik astokerixarik ez idazteko.

Gero bestien atzetik juan gara, eta sokan behera, justu kueban sartzen topau doguz; beraz aurrera egin dogu, argazkixak eta datu geologikuak hartzen. Derrubio-kono gaiñetik pasatzian, harrittu egin nau gelako bertizeko argittasunak; eguardixa zalako-edo, baiña kanporako urteeria libre zeguala emoten zeban, bateronbatek desobstruiduta; ni ez nintzan gogoratzen, baiña badirudi igazko udan be argixa ikusten zala (gero kanpotik begiratu dogu eta ez, bufoia betiko moduan blokeauta egon da). Halan, 180721ko terminusera allegau gara, eta eztabaidatxo batzukin  (rozamientuak zirala eta), jaitsi gara, 15 bat metrotako bajada politt bat, pare bat frakzionamentukin. Eta hara nun... zuzen-zuzenian 2017-XI-5 terminus ber-berera allegau garan, azken puntu topografikuakin enkaje perfektua egiñaz. Azken sala haundi hartan begiratu barik geratu zan alturako beste pisotxua begiratu dau Antuanek –gela txiki bat baiño ez- eta, denporaz justu (maria gora hasitta zeguan), ...ko sarreria ikustera juan gara. Hain zuzen be, Martinek hortxe topau dittu datu interesgarrixenak eta, lagin batzuk hartu badittu be, ondo begiratu barik geratu da.

Pendiente geratu da: itsasua bare dagon egun batian, bide akuatikua esplorau eta topografiatzia; laginketa geologiko hobia egittia ...ko sarreran; igual Klitoriseko galeria fosilla geologuei erakustia?

Bio aldetik: Lithobius. Antuanek hortz bat jaso dau ...ko sektoreko galerixa luze itsuan.

2019/03/10

EEL Praktikak

Part: Josu, Unai, Idoia, Ibon, Javi

Euskal Espeleo Laguntzan praktikak egiteko eguna izan da gaurkoa. Zerbait ikasten dugun bakoitzean, oraindik zenbait falta zaigun ikasteko konturatzen gara.

Zapatuan, "Marmol" deitzen duten Mugarra inguruko kanteran egon gara, Durangaldean. Han izan dira kamilla etabarrekin egin behar ziren lanen praktikak. Betikoetaz aparte, Otxolako batzuk ere etorri dira oraingoan, eta beren erreskateko teknikak konpartitu dituzte zeuden beste guztiekin.

Egon da, Galiziatik etorri den espeleologaren bat ere. Domeka eguerdian, bazkaria eta gero, ziztu bizian alde egin du Galiziara berriro. Ederra biajea, uff!

Zapatuen Marmol-eko kanteran praktikatzen egon eta gero, Atxagarai aterpetxera joan gara. Idoia "coordinateur" zegoela, eta beste batzuk pintxe bezala lanean, afaltzen eman digute. Afaria aurrera joan ahala Patxaran, Orujo eta Licor Café botilak agertzen hasi dira. Zeberiotarrak etxera joan behar ziren lotara, lotako sakurik ez zutelako ekarri, baina sakuak bertan utzi dizkiete, eta tertulia luzatu egin da. Ni Unai behintzat, goizaldeko 3ak aldean joan naiz lotara!

Domekan komunikazio praktikak egin dira. Tedra bat montatu da Santa Eufemiko ermitaren alboan eta beste tedra bat Bedartzandiko lomaren gainean, baina ez tontorrean. 2 Nicola ere montatu dira, distantzia majora elkarrengandik. Terreno desberdinak probatu dira: belarretan, lapiazean,... eta beraiekin komunikazio probak egin dira.

Bazkaria berriro aterpetxean. Oraindik lan asko daukagu egiteko, baina behintzat gogoa ez da falta!

Portzierto, Joseba Dorado-k, Nicolarekin probak egiten zeundela, leza bat topatu du. Katalogora!

Bedartzandin190309: Unai, Josu, Idoia, Ibon, Mariano, Antua, Petrus, Gotzon, Oier.

Talde bittan ibilli gara gaur; batzuek EEL praktikak egitten ibilliko dira asteburuan (ia blogian kronikatxoren bat irakorri geinkian!), eta bestiok Bedartzandiko artadi erraldoian ibilli gara, aurreko eguneko biharrak jarraitzen; horri buruz idatziko dot.

Gaur igarri doten sentsaziño nagusixa, noraeza izan da; ez nabil mobidilla diplomatikuetaz, edo gaizkiulertuetaz (hori bideratuta dago), ez bada eze noraez fisiko gepeesikua. Eskerrak lekua ondo ezagutzen daben lagunen artian ibilli naizen, bestela ni neu bakarrik ez nintzan baso horretatik sekulan urtetzeko gai izango. Lasaittasun horrekin, txara eta lianekin burrukan bildur barik egin dot, aspaldixan egindako speleo jardunaldi gogorrena eta luzena burutuz. Pozik geratu naiz; eta bestiak be halan geratu dira, itxuraz.

Ez naiz kapaza zehazteko nundik nora ibilli garan (Bedartzandiko tontorra eta Kobauan arteko parajietan bakarrik), eta zer lokalizau dogun, zer zan barrixa eta zer lehendik ezaguna; hori Gotzonek eta bestiak zehaztuko dabe. Nere aldetik, apuntau bihar doten inportantiena hauxe da: UB-115 (...). Lezia lokalizau dogula, lehendik ezaguna, eta itxuraz fortunako instalaziñuakin explorautakua; montyxekin jaitsi gara, 47 bat metrotako sakoneraiñok, eta bio lagin batzuk hartu doguz (Lithobius, masma txiki bat, Oxychillus); saguzar bat topau dogu, esna; topo egin dogu; ondoko beste leza batekin (Antuak daki) komunikaziño arrakala pare bat detektau doguz; leza oso politta irudittu jaku, horma liso, zuzen eta kolore berezikuak (hormak buztin leun zurizkuak) argazkittan hartzia merezi dabena. Bestalde, luze eta zabal prospektau dogu(la entzun detset bestiei), eta nahiz eta ez dogun ezer barririk topau, zonia ondo begiratuta (edo) geratu da. Mendittik behera, inkognita txiki bat kentzeko aprobetxau dogu: Kobau gaiñeko horma bertikalian ikusten dan arrakala/zulua; behiñ bertara allegauta, kuebarik ez dagola egiaztatu dogu.

2019/03/06

TOMANDO LA TEMPERATURA A LA TORCA DEL CARLISTAHace ya unos años, el trabajo conjunto de los grupos de espeleología ADES y Esparta y de grupos investigación de la Universidad del País Vasco fraguó en un libro sobre la Torca del Carlista. 

Entre las distintas cuestiones que se abordaron, se inició (diciembre 2014) la monitorización de la temperatura en la Torca. Cuatro años después (enero 2019) hemos sacado los termómetros en una muy agradable visita a la Torca que realizamos con nuestro amigos navarros del Grupo Otxola. 

Volcados los datos, el resultado se muestra en estas imágenes.

Más adelante, tras intentar consultas con expertos, publicaremos nuestra valoración de forma más detallada. Baste ahora decir que, siendo la Torca un perfecto ejemplo del tipo de cueva barorrespiratoria, esperábamos ver en las gráficas una respuesta de la temperatura interior a los cambios de la presión atmosférica, aunque fuera una correlación tenue. Nos quedamos por ahora con las ganas, a la espera de un mejor análisis.

Fuente de los datos climáticos del exterior: Open Data Euskadi, estación meteorológica C065 Cerroja.

2019/02/25

Urregarai

190224: Antua, Oier.

Urregarai (Markina-Xemein / Aulesti). Markina-Xemeindik etorri jakuzen erreferentzia batzuei helduta, “Prailekoba”n billa ibilli gara: (...) Sektore horretan badakagu erreferentzia bat, UB-44, Gotzonek eta Antuanek egindako prospekziño saio baten hartuta. Koordenadak Albertok seiñalatutako lekuakin bat datozen arren, Antuanek gogoratzen dabenangaittik, leza bertikal txiki bat zan. Gotzoneri deskribapen zehatzagua eskatuko detsagu, baiña a priori ez dirudi Praillekobia izan leikianik.

Hain zuzen be, gaur lehelengo UB-44 hori lokalizatzia pentsau dogu, gero han inguruan bueltaka begiratzen segitzeko. Kotxien aparkalekutik, kotia mantenduta, Santa Eufemia ermittian E aldeko hegixan zihar juan gara, Larruzetik gora datorren bidian sakonuneraiñok allegauta. Han ibilli gara bueltaka, ordu ta erditxo bat, baiña markautako puntuan (...) ez dogu lortu UB-44a lokalizatzerik lortu. Bestela be, ez dogu topau koba katalogablerik: lapiaz oso zabala da, dana arrakalaz beteta, eta baltzune asko ikusten badira be, gero bertaratzerakuan ez dake bape desarrollorik. Bentajia: baso garbi xamarra da, sasirik bakua, eta errez ibilli leike gora eta behera.

Lehelengo, terrenuan fraktura batekin bat datorren depresiño-lerro bat jarraittu dogu: badira hiru edo lau leku, lerrokatuak, kanpoko ibiltari baten begixetan “leza haundixak” dirudixenak; behiñ barrura jaitsitta, ostera, ez dake desarrollorik. Hortik aparte, dozenaka bittarte artian begiratuta, “Praillekobia” izan leikezen beste zulo txiki bi bakarrik topau doguz, XX kodigua emongo detsagunak:
  • XX1: zuhaitz-ipurdi batzuen artian zabaldutako depresiñua, pare bat metro sakon, eta beste horrenbesteko desarrolloduna. Hondua, lurrez blokeauta.(...)
  • XX2: lapiaz-arrakala baten amaieran, 3 bat m sartzen dan meandro itxurako galeriatxo bat, estuasun baten ostian segitzen dabena; baiña harri batek ez dau soiñurik etaratzen, eta haize korrienterik be ez daka. Koordenadak: (...)
Zona horretatik, Santa Eufemia ermittarutz igo eta “pertsonen bidetik” bajatu gara, gaurko ekittaldixa amaittuta.

Etxera allegautakuan, Alberto Unamunok bialdutako info gehixago topau dot: (...) Hurrengo ekittaldixan kontuan hartzekuak. Gu, betiko moduan, zuluak katalogatzen segiduko dogu; baiña gatxa izango da topatzen doguzen zuluetakoren bat Praillekobia dan jakitzia.

2019/02/16

UN GRAN AGUJERO EN EL CALCETIN


Part.: Iñaki, Gotzon, Antua y Oskar (Airoko urzuloa)

Al pantalón le siguió la camiseta, posteriormente el calzoncillo y por último los calcetines. Para mi sorpresa me encontré delante de Marta, aquella chica con la que tanto deseé ese momento, totalmente desnudo con unos calcetines negros a media tibia, uno de los cuales presentaba un gran agujero por el que asomaba mi flaco, largo y blanco dedo gordo del pie. Qué situación tan ridícula!!! Cómo no me he percatado de este agujero!!!

Lo mismo que el día que afirmé con rotundidad "por aquí no es" y resultó haber un agujero tan grande que mi cuerpo podría colarse con la misma facilidad con la que asomó aquel inoportuno dedo gordo.

Moraleja: revisa bien los calcetines no vaya a ser que se te escape un agujero ... soplador !!!

2019/02/12

UB-063, saguzarretan

Argazkia: Sergio Laburu


Egun produktiboa UB-063 leizean, konpainia onean: batetik, saguzarren hibernazio koloniaren presentzia egonkorra egiaztatu dugu; eta beste aldetik, babesleku hauek mantentzeko jokabide egokiei buruz, eta beste hainbat gai interesgarriri buruz iritziak trukatzeko aukera izan dugu. Eskerrikasko Aizpitarte taldekoak, zuen laguntza ezinbestekoa izan da!

Barne bilatzailea