2020/06/27

Bolunzulo, topo akuatikoa


200627: Martin I, Gotzon, Xabi, Antua, Oier.

Bolunzulo, errebisiño topografikuakin jarraitzera. Gotzonek esaten dabenari beruana kendu behar izaten jako, baiña azkenian arrazoia izango dau eta Bolunzulo gure zonako kuebarik luzena izango da; Ibarrolan lanaren emaitzak argittuko desku. Gaur mailla aktibuan ibilli gara, fresko-fresko, talde bittan banatuta: aurreko bixak urjauzixak, potzuak etabar instalatzen, eta atzeko hirurak topografian. Igual eguneko aurkikuntza onena beheko sifoi biren bat egittia izan da (fisikoki), Toboganan igo-jaiste guztia ekiditzeko balixo dabena... apnea txiki baten prezio merkian.

Neuri "txartel eustaille" tokau jata, beraz denpora nahikua eta sobran izan dot kokoren bat harrapatzeko (gitxi, eze, gaur rolexetara nindoianez, antiajorik-eta ez dot ekarri). Jardunaldi politta izan da: atzekuok ixa zazpi ordu egin doguz azkenian, eta geldirik gitxi. Banekan egur pixkat hartzeko gogua! (ez da "garai heroikuetakuak" beste, baiña... ni neu be ez naiz lehengua!).

Bio lagiñak: 3-4 masma txiki (klase bikuak, barrena), Lithobius 1, pseudosinella tipokoren bat igual (dozenaka ikusi dittudaz, baiña harrapatzeko gatx! ez nago seguro potian sartu dirazen).

2020/06/21

Ereñozarre


200621: Antua, Xabi, Gotzon, Maite, Oier.

Plan lasaixa Ereñozarren. Lehelengo, XXXXXra, solstiziuakin eguzkixak sarrerako xxx grabauakin egitten daben argi-jokua baieztatzera. Xabik aurreikusittako moduan, izpixak 11:00etan jo detsa. Hortik aurrerako interpretaziñora... ni ez naiz allegatzen. Doctores tiene la iglesia... ;-)

Gero, E-086 Sarrikolezara, oin dala 15 urte inguru Antuak lagatako puntua errebisatzera. Artian espeleologo hasibarrixa, gaur esperientzia haundiduna, baiña bere ondorixua ez da oso desbardiña izan: bigarren estuasuna pasau dabenian (nik lehelengua bakarrik pasau dot), lurrez betetako zoru baten amaittu diraz Frantsesen Laku alderutz progresatzeko bidiak. Erdi alturan haize korriente minimo bat somatu dogu (1/10 Beaufort-Etxebarria); baiña desob lanei ekitteko hori baiño gehitxuago beharko geunke.

Bio aldetik, azken leza honetan saguzar bat ikusi dogu (ez desta astirik emon espeziea zehazteko). Eta jasotako lagiñak: Elona 1, Oxychillus 2, masma ertain 2, Zospeum 2, marraskillo biribil txiki 1, Meta 1, 4 txindurri hori.Oharrak:
  • Oskar E, zuk eskatutako moduan, Santa Luzian ontzi bat laga dot (alkohol potiak eta pintza bat). Lagiñak jasotzen dittuanak, ez ahaztu mesedez nun hartu dirazen apuntatzia (kuebian izena, koordenadak eta fetxia; onena, "papel de horno" zati baten harkatzez idatzitta, potian barruan bertan).
  • Martin I, argitalpen bat eruan dot Gurutze Gorriko artxiborako: "Boletín del Museo de la Espeleologia", lehenengo 20 zenbakixak.
  • Mariano, aldizkari horrekin batera, Expé materialan faktura potolo bat, ADES-en izenian, kontabilidaderako.

2020/06/14

Bolunzulo

 
200613: Oskar E, Oskar F, Oscar Edelweiss, Tito, Gotzon, Martin I, Oier.
 
E-16 Bolunzulo. Helburuak: topo barrixa hastia, bide akuatikua instalatzia. 
 
Azken aurkikuntzen ostian (LL taldearenak, batez be), zulo enblematiko honen topografixia berregitteko premiñia zeguan; eta Martin I- diziplina horretan hasteko asmua dakanez, bertan hastia erabagi dau (ez dozu leku makala aukeratu!). Lehelengo prozedurak erakutsitta, eta aholkuak emonda, beharrari gogoz ekin detsa; gaurkuan lehelengo zatiko sektore fosilletan jardun dau, eta bere zirriborruei begira, emaitzia ona izango dalakuan nago. Berakin ibilli gara Oskar E, Gotzon eta ni, gure gauzetan (zulo eta txoko guztiak errebisatzen, eta kokotan). Oskar, danari emonda, koko-biltzaille aparta dala be erakutsi desku: ikusiko dogu zenbat irauten daben troglo-ehiztarixen mikromundu lilluragarri honetan.

Beheian, barriz, beste Oskar bixak eta Tito ibilli dira, eta kontau dabenez lehelengo galerixako amaieraraiñok allegau diraz, enkargautako behar hori ondo beteta. Ostean, Martinen gurasueneko atarixan tarte gozo bat pasau dogu, hirugihar barrita energetikuak, polboroiak eta zerbezak hartuta. Hau menu alternatibua ez bada, zer?

Bio lagiñak 3 potetan jaso doguz:
1. Gyas 1, Ischyropsalis 1, masma minuskulu 1
2. Masma txiki zuri 1 (Etxebarriae), 5-6 Zospeum vasconicum. Ustez Oxychillus formako marraskillu minuskulo bi be sartu dittudaz (Aldasoroi) baiña gero potian billa ez dittudaz topau.
3. 4 bat Trichoniscoides, 3 masma txiki marroi, 2 Quaestus noltei, txitxara fin 1.

2020/05/30

Gizaburun, katalogo lanetan

200530: Gotzon, Antua, Xabi, Oier.

Gizaburun, Jungitu (?) inguruan katalogo beharretan. Txotxinkoba, Kaltzaburuko Jentilkobia, Laisku Angoie I eta II (IS-28, IS-29), Iperratxeko Jentilkobia bisittau doguz, falta zirazen datuak betetzeko. Fauna lagiñak jaso doguz lehelengo bixetan, eta (betiko legez) topau dogun beste leza barri baten, IS-XX kodigua. 
 
Egun xelebria, gaurkua: ondiok ez dakigu onerako edo txarrerako izango dan, baiña argi dago aste honetatik aurrera gure speleo jarduna desbardiña izango dala. COVID-19 dala eta, segurtasun arauak eta autoridadien aginduak bete doguz, eta alde horretatik be ez da arazorik izan. Egun atsegiña beraz: 3 hille inguru naroiazen zulo baten sartu barik. Gauza ederra, barruko pake santua, eta mundu zorua ahaztu ahal izatia!

2020/03/15

Entsegu hidrografikuak + Pepetxo


200314: Gotzon, Antua, Petrus, Oier.

Lamiñen Sisteman (Amoroto), GGUN entseguak egitten; injekziñua puntu bittan eginda, gaillua neurketan laga dogu eta kantidadiak, denporak, kurbak eta beste emaitzak jasoko doguz trazado frogen prozeduria fintze aldera.

Bittartian, Atxurra-Atxamonte aldian prospektatzeko aprobetxau dogu. Kastillo Errekan sorpresia hartu dogu, haitzuluan sarreria 3000 bat kgtako harri bloke batek zarratuta aurkitzian; gaiñetik pasatzeko aukeria dago, harrixan atzetik sartuta, baiña ezegonkor egongo da seguraski; hurrengo euri denporetan gertatzen dana ikusi bihar.

Gero, Atxurrako jentiakin barriketaldi baten ostian (...), lehendik katalogautako Pepetxuak ikusi doguz. Eta GEV-eko katalogoko beste leza horren billa (argi indar linea azpikua) genbizela, ez dogu topau baiña bai ostera beste pare bat. Ni etxera etorri biharra nekan, baiña gero jakin dot emaitza pozgarrixa etorri dala (...). Arratsaldian COVID19 pandemiangaittiko itxialdi dekretua etorri da; beraz, aste batzutan explo kilikagarri honekin amestiakinkonformau biharko gara!

2020/03/01

La diminuta guarida de las arañas (Tellerije, Gizaburuaga)

Part: Antua, Gotzon, Martín, Petrus Simone había encontrado está cueva hace años, y como los perros que acaban por parecerse a sus amos, la gatera adoptó las dimensiones de su descubridora. Creednos cuando decimos que Tellerije es tan estrecha que ni siquiera un tejón la elegiría como guarida, de hecho, es tan tan tan estrecha que solamente sirve de madriguera para arañas. Y sí, arañas había a decenas. Desgraciadamente, el viento que soplaba desde el interior prometía un tesoro al que ningún espeleólogo podría resistirse: el río subterráneo de Telleri, fuente natural de los lekittarras y cuyo caudal caía ayer con rabia entre la maleza de Gizaburuaga. 

La última vez que el ADES visitó esta madriguera, Gotzon consiguió agrandar el túnel lo suficiente como para arrastrarse medio centenar de metros e iluminar una galería prometedora. “Se puede estar de pie”, añadió, como si así fuera a animar a los incautos... Y una semana después... cuatro incautos nos acercamos al agujero. Antua y yo, explorando por delante; Gotzon y Petrus, topografiando por detrás. Después de arrastrarnos unos metros, descubrimos que la primera desobstrucción estaba parcialmente anegada. En un gesto de pura elegancia, Antua dejó que yo pasara primero y valorara la seguridad del paso, que resultó ser practicable, aunque sin margen de error. Si alguien entraba en pánico o quedaba enganchado en el punto más angosto, donde el agua rozaba los labios incluso con la cabeza inclinada, las consecuencias serían graves. Decidimos abrir un pequeño canal para evacuar parte del agua y pasar al otro lado. Una tontería digna del ADES.


Petrus —que resultó ser más sabio que el resto— prefirió no pasar. Reculó hasta la salida y aprovechó el tiempo muerto para quitarnos una enorme roca que obstaculizaba la entrada. Un esfuerzo que luego agradeceríamos. Mientras tanto, las dificultades para realizar la topografía me llevaron a pasar la estrechez en tres ocasiones —una, marcha atrás—, y en cada una de ellas descubrí nuevas y escalofriantes sensaciones de agobio. Lo peor, sin embargo, fue presenciar cómo Gotzon pasaba el charco con el casco puesto, el Disto en una mano y la saca en la otra.  Las correas del casco impedían que girase el cuello lo suficiente como para coger aire, y como el barro líquido quedaba a la altura de su boca, cuando trató de coger aire tragó también parte del agua embarrada. Fueron tres bocanadas espasmódicas, tres borboteos de barro agónicos, en los que no perdió la calma. Tras un ágil movimiento, superó la parte más estrecha y volvió a coger aire. De alguna manera, había pasado sin mojar los instrumentos.

Antua ensanchó el resto de la galería y nos guió hacia una cueva bastante espaciosa, con meandros interesantes, un piso fósil y ninguna continuación clara. Al final de la cavidad descubrimos una salita con unas raíces podridas y algún hueso. Antua vio un "pseudoescorpión" en la galería superior, pero no disponía de las herramientas para capturarlo. El aire se escurría hacia una grieta impracticable. Si nuestras estimaciones son correctas, quince metros más arriba de la boca principal debería haber una pequeña fisura que generaría la fuerte corriente de Tellerije. Cuando agotamos todos los recovecos penetrables, volvimos a la gatera de salida, dispuestos a tragar ese líquido marrón, viscoso y fangoso por última vez.Al salir descubrimos que solamente habían pasado tres horas. Madre mía. La topografía muestra un desarrollo total de 150 metros y una dirección caprichosa. Ni rastro del río subterráneo. Después de una jornada tan breve como intensa, nos acercamos al bar de Oleta para tomar cuatro cañas y comer cuatro bocatas. La espeleología también es esto. Y, por absurdo que parezca, no nos importa.2020/02/13

ABITTAGANE


Partaideak: Antua, Xabi, Idurre, Oskar eta Urtzi.

Aurreko astean Bolunburu baserriko  Rafak Urtziri, beraiek umeak zirela askotan sartzen ziren kobazuloa erakutzi eta otsailak 1ean  esandako 5ak sartu gimen.sarreratik 15metrora estutasun batetik lurra errez kendu eta zutik jartzen garen gela antzeko batera heldu gara, bertan kobak 2 norabide hartzen ditu, guk eskumakoa hartu eta beste 30metro eginda belaunak arte kubritzen duen 2 putzura heldu gara, beraiek pasatu eta koba handitu egiten da, horman Rafak eta lagunak egiñiko grabatu batzuk aurkitzen ditugu .Koba zikin samarra bada ere inguru batzuetan estalaktita eszentriko izugarri politak aurkitzen ditugu. Toki pilla bat geratzen da begiratzeko, dudarik gabe bueltatu behar gara.Barne bilatzailea