2010/09/04

Iturrizarren eta Bizkarreko lezan


Argazkiak.org Sombras chinescas © cc-by-sa: ades

10-IX-4: Idoia, Gotzon, Ritxar, Antua, Oier.

Idoia eta Gotzon Iturrizarrera juan dira desobstrukziñora, eta ez dakat háren barri. Beste hiruron partetik:
  • Txupinazuan gelara juan gara lehelengo, arrakala puzkari nagusixa estudixatzera; ordubeteko jardunaldixan ostian zeozer egin dogu, baiña arrakalia estuegixa eta luziegixa da gauza onerako.

  • Pseudolamiñen pausotik behera juanda, Gotzon eta Oskarrek ekipautako bidian gora juan gara, haxe be ikusteko. Paretak lokatz geruza lodiz estalitta dagozela ikusi dogu (8-10 zm bai) baiña halan be espatula bihar haundixa dagola. Lehelengo baiña, handik gora eskalatzeko falta dan bidia ikusi biharko litzake eta datorren zapatuan –aurretik Oskarrek edo ez badabe egitten- eskalatzia pentsau dogu.

  • Azkenik, Pseudolamiñetara atzera bajatuta, beheko deskantsillotik urtetzen daben katazulo batetik gora egin dau Antuanek, eta goiko arrakalako prolongaziño baten gela bat erdi-ikusi dau, haize korriente gitxikin hori bai.

No hay comentarios: