2008/03/30

Topo praktikak Iñubijan

080329: Bikain, Oier.

Iñubija I-ian, galerixa sekundarixuak topografiatzera goiaz. Lehelengua, jakiña, meandrito putitotik aurrerakua. Ez dakigu zein dan azken puntua, eta badaezpada Trifurkaziñotik hasten gara neurtzen (=00); meandritua eta gero, 50 puntua topatzen dogu (=07) eta fraktura haundixan eskuma eta ezkerra hartzen doguz. Eskumakua caos de bloques baten amaitzen da, 2-3 pisotako maillan baiña jarraitzeko itxurarik ez; ezkerrekuan, aurretik esplorautako bidetik errekara jaisten gara. Frakturan hondo-hondotik errekaraiñok zuzen-zuzen urtetzen daben katazulo bat topatzen dogu; beraz han jarrittako soka eta lazo guztiak erretiratzen doguz. Behin errekan, goraka hasten gara eta laberinto itxurako lokatz ranpen artian Faunuan Laberintoraiñok allegatzen gara.

X jauna: topo praktikak ustez ondo urten dira, baiña oin kriston buruhaustia darabiltt, ia zelan enkajau hartutako datuak Iñubija I-eko topografixa artxibo nagusixakin. Eguen goizian libre zagoz, ezta? Etorri zeinke Cruz Rojara bixon artian begiratzeko?

No hay comentarios:


Barne bilatzailea