2011/02/12

Lezandipian, desobstruitzen eta entrenatzen

2011-02-12: Antua, Simone, Idoia, Martin, Mariano, Oier.

Lezandipian. Eguardirako kanpuan egoteko asmotan, bestiei abisua emonda netsen aurretik sartuko nintzala, bakarrik. Halan, 9.30tan urten dot kotxetik eta han juan naiz, txiri-txiri, “Solo en Lezandipe”. Ederra da bai, ixilttasuna eta illuna parian izatia, taldiakin ibiltzian igartzen ez dirazen gauzak somatzen diraz-eta; halako aukerei itxain bihar, lagunak atzetik etortzian seguridadia aprobetxatzeko. Abixaria be zatixa bizkorragua: potzuetan zaiñ egon biharrik ez, eta nahiz eta sosiguz ibilli, atseden hartzen-eta, denporia emon desta 40ko potzura jaitsi eta atzera igotzeko, kanporako bidia hartuta. Antua eta Simone topau dittudaz lehelengo, 12.15etan, Korredore Perfumaura sartu naizenian. Pixkaten hárekin egon (atsegiña da gero jentia topatzia, bakardade haundi horren erdixan) eta bakotxak gure bidia jarraittu dogu, hárek desobstrukziño puntura eta nik kanpora; korredore puntako katazulotik urten eta Idoia, Martin eta Mariano topau dittudaz, sartzeko prest. Tragotxo bat alkarrekin, eta segi kanporako bidian. Nasai, ustekabe barik urten dot –sentsaziño barrixa eguardiko argi indartsuan urtetzia, illunabarreko giruari usauta- eta 14,15etarako kotxian nenguan.

Oiñ bestien kronikian zain geratuko gara. Haxe etorri arte, olerki bat inprobisauko dot (nahi badozue borrau zuena idazten dozuenian).

LEZANDIPE (UN TAWLEG)

Compañeros de cueva,

tomando en cuenta los últimos sucesos

en la espeleología, quisiera preguntar

me urge,

¿qué tipo de adjetivos se deben usar

para hacer el poema de una sima

sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia

o evidente panfleto,

si debo usar palabras como

Raumer, Jumar, Drexler y

el tawleg de Lezandipe?

Compañeros de gatera,

tomando en cuenta esas poligonales

y audaces topografías, quisiera preguntar

me urge,

¿qué tipo de datum se debe usar

para hacer la semblanza de este buzamiento

con hombres de poca niñez, mujeres y solamente

novatos sobre colada,

monos negros y rojos y azules,

los monos que transitan el tawleg de Lezandipe?

Compañeros de crónica,

tomando en cuenta lo implacable

que debe ser la verdad, quisiera preguntar

me urge tanto,

¿qué debiera decir, qué fronteras debo respetar?

Si alguien roba mosquetones

y después da la vida, ¿qué hacer?

¿Hasta donde debemos practicar las técnicas de socorro?

¿Hasta donde sabemos?

Que escriban, pues, la historia, su historia,

los espeleólogos que salgan esta tarde

del tawleg de Lezandipe.

(Ondo egongo litzake musikaren bat ipintzia. ¿Hauxe, adibidez?)

No hay comentarios: