2011/09/10

Exercice Spéléo Secours Gerniquaise

2011-IX-10: Pierres Uribarri, Anje Arançaval, Idoia, Nana Zeverio, Silvie Dìez, Xavier Brun, Oscar Sotte, Simone Saint Benôit, Richard Gutièrrez, Leyrè Xxxx, eta Yeyè Gorosable.


À Zazpilezette (Navarnisse). Datorren hilleko simulakrorako teknikak freskatzeko ezinbesteko ariketia batzundako, eta pasa dan astian Santa Eufemian ikasittakuak praktikan jartzeko aukeria, bestiendako.


Instalaziño erakustaldixa eta praktikekin hasi gara, lezan; horren ostian, kamillia leza barrenetik hasi gara mobitzen, kontrapesu katiatu bikin oker ez banago (ni beherenguan egon naiz, kontrapesista); hurrengo ranpia polipasto desbideratu batekin gaindittu dabe, eta sarrerako blokietan etena egin dogu, zaurittutakua aldatzeko eta bazkaltzeko; ostian, tirolina gidatu batekin segidu dogu koba barrurutz, porteo interesgarrixekin jarraittuta, eta reguladorerik bako kontrapeso txikixakin; porteo gehixago, linea bardiñian (resaltiak, paso bigurrixak...), sokaz eutsittako ranpia beherutz, eta espilluen gelan amaittu dogu ariketia.


Taldeburuak denporak, materixala eta bestelako gauzak kontrolau dittuez, eta Santa Luzian egindako billeratxuan, eginbiharrekuak ondo egin dirala esan dabe, arazo txikiren bat kenduta (harri bat jausi dala, eta momentu baten kamillia dekubito lateralera juan jakula...).


Egun osuan zihar, inguruko fauniak lagundu gaittu, bereziki canis lupus familiaris ale bat, lucilia orlegigaster cacae ziento batzu eta nematotherus izorrae gitxi, baiña zorrotzak.

No hay comentarios: