2012/05/21

Trianoko txango bioespeleologikua


2012-V-19: Silvi, Javi, Jon Fernandez, Carlos Prieto, Alfonso (Burnia) eta beste zortzi lagun Trianoko mendixetan, Araknologia Elkartiak antolatutako txanguan.

Antxiñako miatze-paisajian zihar ibilli gara, arkeologia industrialan hainbeste adibide ikusitta. Sasoi luzietako esplotaziño gogorrak oso eraldatutako lurraldia laga desku, eta gaur egunian handik ibiltzian orduko arrastuak ikusi leikez eten barik, paisaje natural ederrian integrauta.

Harako bidian, ezagun zan naturalisten artian genbixala: oiñ txorixen kantu bat... oiñ osin baten ekosistemia... oiñ landare espezie bat... egualdi eskasari barik, halako gauzei erreparatzen zetsen gure taldeko kidiak, eta gure txanguan objektuaz aparte gauza interesgarri asko jakiteko aukeria egon da. Ni neu errelajau xamar ibilli naiz, kokuei argazkixak eta bideuak etaratzen-eta, jakinda datorren asteko kurtsilluakin nahi dan beste apunte hartzeko aukeria izango dotela.

MT-19 (Urallaga Sistema) haitzulo moltzora hurreratu gara lehelen. Hamengo koba guztietan legez, mia galerixak eta koba naturaleko tartiak txandakatzen dira bertan. Detalle kuriosua: euli korriente pillo bat (100 bat edo) horman, danak hilda; Carlosen arabera bertan zeguan animali gorpuzkin batetik sasoi desegokixan urten eta bertan hilda-edo...

Gero Mina Dolores galerixatik sartu gara Cueva del Saucora (izan be, ba dagoz sarrera gehixago). Galerixen eta gelen tamañua nabarmen haundixagua zan, eskualde honetako estilua ei da.

Ikusi dittudazen batzuk:
  • Gyas titanus
  • Marraskillo bixak
  • Ischyropsalis nodifera
  • Meta menardi, arrak eta emiak bereizteko aukeriakin
  • Beste masma bat
  • kukaratxia
  • Quaestus bat (txikiegixa ondo ikusteko, eta harrapatzeko material egokirik ez)
  • Erube bat
  • Tritoi bat
  • ....

Mina Doloresetik kanpora atzera, bertan bazkaldu dogu. Eurixak goittik behera segitzen zeban legez, eta danon adostasunakin, planetako hirugarren zulua bisittau barik laga dogu eta atzera jaitsi gara Peñas Negrasera tabernan zeozer hartzera. Bertan, danetik pixkat berba egitteko aukeria egon da eta Alfonso eta Carlosek erreferentzia pare bat emon deste historia asuntuetarako.

Bisitta atsegiña izan da, danon esanetan. Eskerrikasko antolatzailliei eta azalpenekin lagundu daben guztiei.

2 comentarios:

Silvi dijo...

Muy chulo Oier! Me ha encantado!

Unai dijo...

A mi tambien. Ez dakit nola montatzen dituzun halako bideo politxak txo! Baina beste alde batetik, niri mamarroek (bichos ondarrutarrez) ez didate interesa sortzen beldurra baino. Baina ni mineral-batutzaile-adiktoa izanda, Trianoko mendiak eta bere zuloak beti dira ongietorrixak!