2015/05/02

Antzorizen oporretan (Lamiña D'Or)
150502: Santi, Antua, Javi, Iñaki, Martin, Idoia, Unai, Josu, Tana, Amagoia, Oier.

Antzoriz I, II, III eta IV zuluetan bueltaka ibilli gara egun osuan (oharra: nomenklatura asuntuak argitzeko ikusi dropbox>varios>kronika oier). Mota guztietako lan ugari egin doguz eta oso pozik juan gara danok, ni behintzat bai. Antzorizetik Talaraiñoko labar luze eta zulatu horretan zer ez da egongo? Urte askorako biharra dakagu hor, nahi izan ezkeriok.

Antzoriz I-ko aztarnategixa (Santa Catalina I, GEV-324, gure IS-008) babesteko lanen 3garren edo 4garren eguna (neretako lehelengua). Lehelengo Gustavo ijittuakin egon gara burdin guztiak fregonetan kargatzen; gero, Tanak aztarnategiraiñoko pasamanua instalatu dau; bera eta Amagoia bere lanpostuan kokatu dira, eta lan arkeologikua zuzentzen ibilli dira. Ulertu dotenangaittik, gaurko helburua furtibuen zuloko lur guztia (1m3 gitxi gora behera) klasifikatzia izan da, silexa alde batetik, hazurrak bestetik eta lur-harrixak bestetik, datorren astian relleno modura erabiltzeko.

Bittartian, Antzoriz I-ko barruko galerixak esploratzen eta topografiatzen ibilli gara. Koba ikusgarrixa, nahiz eta akenak eta ardixak bertan bizi. Bio: akenak, arakniduak. Sapaixan okre plastoi bat, hormetan punto gorri bat eta baltzez egindako grabauak erretratau dittudaz.

Handik kanpora, Antzoriz II-ra (IS-009). Bide batez esanda, ez dirudi iñundik iñora hau danik GEV-885 (kataloguan lehelengotik 200 metrora dagola diño, hau 15 metro eskasera baiño ez). Lateraletik sartu eta Javi eta Josu topon ziharduela, nik galeriak errekorridu dittudaz, batez be umetako oroitzapenak berpizteko. Ikusi dotenangaittik, kanpoko erlaitzetik baiño ez nintzan ibilli; aldapan gora doian arrakalan (aztarnategikua) ez nintzan sartu. Bio: Javik eta nik opilioi pare bat hartu doguz, gero Scutigera coleoptrata itxurakua harrapau dogu.

Hortik urtenda, “beheian topau daben leza haundira” deittu nabe, argazkixak etaratzeko. Antzoriz IV dala ikusi dot, IS-016, Oskar, Ane eta hirurok 2007-I-21an katalogau genduana (ikusi kronika honetan bertan). Marea behera zeguanez, erlaitz batera jaitsi gara, farol azpittik pasatzen dan tunel inundauan argixa ikusteko moduan. Toporik ez dogu egin, baiña krokis bat egingo dot. Bio: lanpernak.
  
Gero, Iñakik-eta esplorautako Antzoriz III topografiatzera juan gara (IS-015). Oso leza politta, meandro estu bat da, oso laberintikua baiña arrakala bakarran inguruan sortutakua; itsasoraiñok jaisten da, eta haize korriente haundixa uran pistoi efektuak eragindakua dala dirudi. Kanporakuan, “deskantsillotik” kanpora doian katazulua sarrerako potzu bertikalakin bat egitten dabela deskubridu dau Iñakik, eta 4 bat metro behera beste leku batetik urtetzen dabela, bloke artian. Bio: trichoniscoides erraldoi bat, eta harekin batera alkoholetan soltau diran koko txiki pillo bat (kumiak?) eta masma baltz ipurdihaundi bat.

Antzoriz-Iko kanpo basera bueltauta, zain egotia tokau jaku; eta denporia pasatzeko, Amagoiari eta Tanari furtibuen moltzua sailkatzen lagundu detsegu. Ikastaro-expres baten, hazurrak eta silexak bereizten ikasi dogu (dozenaka eta dozenaka eta dozenaka, oso aztarnategi aberatsa dala dirudi).

Oharra: Tanak esan destanez, Armintxe IS-024-an erretratautako hazurrak Bos dira, ez dago argi noizkuak.

No hay comentarios: