2015/09/27

IS-085 eta Atxurra150927: Ane, Niko, Tomax, Oier.

Lehelengo Atxurrara juan gara, arkeologuei ipiñittako pasamanua kentzera. Ondo koordinau gara: Oletan harrapau doguz ogibittartekua jaten, material guztia kotxian sartuta zekela. Beraz bertara juan, eta ordu erditxuan gure lehelengo mikrotxango espeleologikua burutu dogu; sokak, mosketoiak, plakak eta montixak, ezer ahaztu barik dana kendu dogula uste dot.

Gero, IS-085(...)era juan gara, Tanak agindutako lez sarreria blokeatzera. Zarraduria guk lagatako moduan topau dogu, itxuraz ez da iñor ibilli. Lizentzia bat hartu dot: fondoko “tapoia” kendu eta, kontu haundixakin (danak illaran, bidetik urten barik, paretak ikutu barik, gitxiago estalaktitak) hiru laguntzailliekin lehelengo estuasuneraiñok juan-etorrixa egin dogu, poliki-poliki eta lurrari begira. Hain da eze, ez dakitt gure imajinaziñua zan edo egixa, baiña lurrian lorratz bat ikusi dogu, aurreko aldixetan ikusi ez doguna: sarreria eta lehelengo estuasunan artian erdi inguruan, zapaltzen ibilli garan bidian bertan, ez oso sakona; orpo bat eta hiru hatzapar kolore baltzez (beheko lur kapian koloria), terreno marroian. Ez dogu jakin garrantzitsua izan dan edo ez, baiña cromlech tipoko ittua egin detsagu inguruan, badaezpada. Ez gara asko luzatu: 15 min be ez doguz barruan egin, eta kanporakuan blokeuakin hasi naiz. Gaur 9 bat bloke 60 bat kgtakuak sartu dittudaz, fondo-fonduan, 500 bat kg harri beraz. Kanpua lehengo modura laga dogu. Beste pare bat jardunaldi kalkulatzen dot, sarreria guztiz ixteko.

No hay comentarios: