2016/02/20

Moruak eta Bakeruak

160220: Rober, Xabi, Oskar, Gotzon, Oier.Moruzillo II (Busturia), topografia eta argazki lanak. Gaur aurreko baten Roberrek lokalizau eta berak eta Antuanek esplorautako zulo hau hobeto begiratzia tokau da. Harrigarrixa, benetan, kaletik hain hurre dagozen lekuetan ondiok halako kuebak agertzia. Bakeruen Gelara allegau eta errekan gora juan gara, topografia egin ahala txokuak hobeto begiratzen. Bloke artian, Kleenexan Pausora allegau eta gora egin dogu, eta hortxe agertu da eguneko sorpresia: Moru Jentillen Gelia, kobako haundiña, estalagmitaz jositta, kuebian sapaixa osatzen, eta gaur arte oharkabian pasau jakuna; atzera errekara jaitsi, eta meandro elegante batetik zihar, hirugarren bolumen haundiñera igo gara: Isilgune Galeria, hau be fosilla eta formaziño ikusgarrixekin. Barriro jaitsitta, errekan gora topo amaittu dabe (ni ez naiz horra sartu) eta paso estu batetik Oskar galeria lateral batera sartu da, haize korriente nabarmenakin eta hobeto begiratu biharko dana.

    Bio aldetik: 4-5 saguzar bakarti, oso txikixak. Arrautz oskol haundixak (¿??) leku askotan ikusi doguz. Animali txiki askoren hazurrak bebai. Moru Jentillen behekaldian, erpe haundixen markak koladan (hartza?). Quaestusak eta Neobisium? (danak hilda), 3 marraskillo klase desbardin (Oxychillus, Zospeum eta beste bat), planaria bat, Meta, linifiduak


No hay comentarios: