2017/06/11

Iñeritze I eta II, inkognitak argitzen.170610: Idoia, Unai, Josu, Jose, Antua, Gotzon, Petrus, Oier.

Jose “Sator malagarrak” bisitatu gaittu, eta suerte ona izan dau: gure zulo esanguratsuenetako baten sartzeko aukeria izan dau eta. Izan be, Iñeritze I-ra juan dirazenak, talde bittan banatuta, eskalada bi egin dittuez: Edificio en Ruinas osteko gelako inkognitan eta frakzionamendu “bolauan” gaiñian. Batian zein bestian, txarto ez badot ulertu, gaurko objektibuak burutu dira eta jarraipenik ez dakela ikusi da, baiña beste inkognita bi identifikatu dira.

Iñeritze II-era juan garanok, ostera, leza “txiki” honen punta baiño lehentxuagoko beste eskalada bat egittera juan gara. Bertara allegau garanian, sorpresa desatsegiña: bertan egon bihar zan 20 metrotako sokia, falta. Eskerrak gutako batzuk tecnicas de fortuna ondo menperatzen dittuezela, eta biajia alperrikua ez izateko, aurreko potzuko sokia moldatu ahal izan dabe gaurko helburua lortzeko: jarraipenik ez. Han inguruan beste aukera posible bat dagola esan dabe (nik ez dakitt zein), baiña guk oingoz esploraziñua amaittutzat emotia erabagi dogu, hurrengo belaunaldixandako lagata. Lezia osorik desinstalau dogu, sarreria blokiekin itxitta (topau genduan modura).

Bio aldetik: koko bakarra ikusi eta jaso dot (pseudoniphargus?).

Bixamonian, kronikia idazten nabillela, sorpresa politta jaso dot: Martinek izperringian idatzittako erreportaia. Espeleologua izatian, halako “pertsonajiak” elkarrizketatzeko aukeria daka (normalian kazetarixei iges ibiltzen dirazenak), eta egindako reportajiak kalidadekuak dira, lurpeko asuntuen muiñera sartuta, sentsazionalismo merketik aldenduta. Txalo bero bat!No hay comentarios: