2019/03/10

Bedartzandin190309: Unai, Josu, Idoia, Ibon, Mariano, Antua, Petrus, Gotzon, Oier.

Talde bittan ibilli gara gaur; batzuek EEL praktikak egitten ibilliko dira asteburuan (ia blogian kronikatxoren bat irakorri geinkian!), eta bestiok Bedartzandiko artadi erraldoian ibilli gara, aurreko eguneko biharrak jarraitzen; horri buruz idatziko dot.

Gaur igarri doten sentsaziño nagusixa, noraeza izan da; ez nabil mobidilla diplomatikuetaz, edo gaizkiulertuetaz (hori bideratuta dago), ez bada eze noraez fisiko gepeesikua. Eskerrak lekua ondo ezagutzen daben lagunen artian ibilli naizen, bestela ni neu bakarrik ez nintzan baso horretatik sekulan urtetzeko gai izango. Lasaittasun horrekin, txara eta lianekin burrukan bildur barik egin dot, aspaldixan egindako speleo jardunaldi gogorrena eta luzena burutuz. Pozik geratu naiz; eta bestiak be halan geratu dira, itxuraz.

Ez naiz kapaza zehazteko nundik nora ibilli garan (Bedartzandiko tontorra eta Kobauan arteko parajietan bakarrik), eta zer lokalizau dogun, zer zan barrixa eta zer lehendik ezaguna; hori Gotzonek eta bestiak zehaztuko dabe. Nere aldetik, apuntau bihar doten inportantiena hauxe da: UB-115 (...). Lezia lokalizau dogula, lehendik ezaguna, eta itxuraz fortunako instalaziñuakin explorautakua; montyxekin jaitsi gara, 47 bat metrotako sakoneraiñok, eta bio lagin batzuk hartu doguz (Lithobius, masma txiki bat, Oxychillus); saguzar bat topau dogu, esna; topo egin dogu; ondoko beste leza batekin (Antuak daki) komunikaziño arrakala pare bat detektau doguz; leza oso politta irudittu jaku, horma liso, zuzen eta kolore berezikuak (hormak buztin leun zurizkuak) argazkittan hartzia merezi dabena. Bestalde, luze eta zabal prospektau dogu(la entzun detset bestiei), eta nahiz eta ez dogun ezer barririk topau, zonia ondo begiratuta (edo) geratu da. Mendittik behera, inkognita txiki bat kentzeko aprobetxau dogu: Kobau gaiñeko horma bertikalian ikusten dan arrakala/zulua; behiñ bertara allegauta, kuebarik ez dagola egiaztatu dogu.

No hay comentarios: