2023/10/17

Alto Coronas, EEL Simulakro Orokorra

 


2023-X-14/15: Oier.

EEL-eko Simulakro Orokorrian, Alto Coronas (Gaubea, Araba). 3 urte espeleolaguntzatik “off” egon eta gero, asteburuetan libratzeko modua topau dot eta barriro reengantxau naiz ezinbesteko diziplina honetara. Kaso honetan, lehelengo kontaktu modura hartu dot: hasiera-hasieratik esan detset ez nagola sokorrista jarduteko moduan (birziklatze ikastaro bat egin arte behintzat) eta komunikaziñuetan be, tentuz ibiltzeko juan dan 3 urtian protokoluak nahikotxo aldatu diraz-eta. Horrenbestez, kanpo-biharretan ipiñi nabe: PC-tik lezara bide luzia dagonez, tartian geltoki bat ipiñi da ibilgailluak eta oiñezkuak gabian galdu ez daixezen. Horrek, bihartxua egitteko baiña (batez be) bestiak zelan funtzionatzen dabizen ikusteko aukeria emon desta. Parkingeko postu honetan, txandaka, Joserra Burnia eta bixok jardun dogu egun osuan, harik eta illuntzixan Idoia Burumendik eta Teio Burniak errelebua emon deskuen arte. Orduan, PC-ra jaitsi eta afari/lotarako lekua antolatzera bialdu nabe; hantxe jardun dot harik eta azken sokorristak allegau diran arte, 03:30 inguruan.

Esandako legez, hurrengo harrapatzen doten sokorro ikastarotxua egin egingo dot, danoi danetik jakitzia komeni jakulako. Baiña berez, nere interes haundiña komunikaziño saillera itzultzia da. Arlo horretan igarri dittudaz aldaketa gehixen, onerako:
    • Sorosle talde bakotxak komunikatzaille bat daroia. Bere biharra taldeburuakin egotia da, barruko gorabeherak kanpokueri transmititzeko. Orduero parte bat emoten da puntuko orduetan, gitxienez, eta zeozer berezirik badago, aparte bebai. Hau guztia idatzizko protokolo baten jasota dago.
    • Puesto de Bocan be, gitxienez lagun bi dagoz, barrutik datozenak jasotzen eta PB-tik PC-ra transmititzen. Batzutan informaziño pillaketa haundixa egoten da, eta halan hobeto duda barik.

Beste arlo bat, azken urtietan landu dana eta onerako aldaketa nabarmena dakana, talde medikuana da. Ez naiz gaiñian egon, baiña begibistakuena hau begittandu jata: espezialista gehixago dagoz; medikuen eta soroslien arteko komunikaziño eta koordinaziño gehixago dago; simulakruan barruan beste simulakro paralelo bat egin dabe, medikuen artian; baloraziño billeran egon dira, gauzak ondiok gehixago hobetzeko laguntzen... 

Txalo bero bat hau posible egitten diharduan taldiari.

No hay comentarios: