2008/05/31

¡Ullako errekia, ibaituta!

¡Oi naturalezian jainkuak! Barriro be, gizakixa garaille / edo zuek onbera, Galarregiko ubegixetan zihar pasiau ahal izan gara.

Goizeko ur ufaletan, X jauna eta ni etsipenezko telefono deixak kruzau doguz planak bertan behera lagatzeko. ¿Zer da espeleologo bat zapatueroko hezetasun, illuntasun, isilttasun dosis barik? Eulixan kaka. Noraezian, lokalian bildu gara gitxienez argazkixak trukau, fitxak eiñ edo topografixa lanak egitteko... Begirakuna illunak, egualdi aldakorra, nubes y claros, aterri behintzat. Eguzki izpi batzukin erabagi dogu: entrada relampago, desobstrukziñora Ullako urzulora. Trepetxuak hartu eta han laga doguz Oskar eta sevillania sorospen kurtso bat on-line egitten.

Gaurkuan Mendezu (Mendazona) auzotik Belaustegi basarriraiñok hurreratu doguz kotxiak. Iñaki Larrauri jaunakin barriketan ibilli eta gero, bost minutuan urzuluan genguazen. Argazki hónetan ederto ikusten da, grafiko-grafiko, zer gertatzen dan egun erdiko zaparrara batekin.¡Ur zuluetan eta egualdi txarrakin, ezin da kobetan tontokerixetan ibilli!


Entrada relampago honetan, gauza onak eta txarrak. Batetik, ustezko desobstrukziñua ez da biharrezkua izan, paso antzu bat zalako. Bestetik, Iñakik Ulla ingurua antxiñan bizi-bizixa zeguaneko erretratua egin desku (lavaderua, errotia, etxiak, patiña, anteparak...). Gaiñera, uran maillia gorago zegualako, aintzira interiorra benetako sifoi bihurtu da eta errekia ez zan entzutzen; honek diñosku, sikute denporan igual aukera gehixago izan dogula. Errekia entzutzen ez zalako, detalle bittan erreparau ahal izan dogu: arrakalatxo batetik zetorren presiñozko aixia, eta urriñian somatzen zan tur-tur-tur bat. Kanporakuan emon desku Iñaki Larraurik Aboitiz Behekua basarrixan ondoko motobombian barri.

Topografixa orokor bat be egin dogu. Aboitiz basarrixetara hurreratu eta motobonbia ikusi. Amaitzeko, Oierrek hatzapar bat lesionau dau goittik beherako baten engantxauta, eta X jaunak kaskarreko haundixa hartu dau Etxezarrako aterpian, mareaziño eta guzti.

Hau guzti hau, gitxi gora behera aterri zeguala egin dogu. Etxera allegautakuan... ¡barriro zapparrrada itzala! Eta pozik, azkenian zeozer egin dogu eta: ¡oi naturalezian jainkuak!

No hay comentarios:


Barne bilatzailea