2009/07/24

IS-26 eta ugaratxuak


09-VII-24: Bikain eta Oier.

IS-26-ra bueltau gara, desobstrukziñuakin segitzeko. Lehelengo, lezian alderdi baten saiatu gara, kolada estalaktitikuan, haize korrientiari jarraittuta, 2 bat metroko sakonerara allegauta. Desobstrukziñua erreza bada be (0,5 – 5 kg arteko harrixak), arazo nagusixa hondakiñak nun ipintzia da. Lezia estuegixa da, eta paretak eraikitzia konplikaua, oiñarri finkorik ez dakelako. Arriskua gero eta haundixagua zanez laga egin dogu, ordu bi pasauta. Kuriosidade modura, bloke artian ugaratxo bat agertu jaku. Kanpora giñoiazela, Bikaiñek beste saiakera bat egin dau, horma guztia derrumbau eta bestekaldian (horma garbixa, ur jarixo txikixakin). Gure harridurarako, korrientia indartsuagua zan hamen, eta bloke haundixaguak agertu dira, euren artian zulo haundixaguekin. Barriro hasi gara, harrixak contrafuerte modura antolatuta, eta nahiz eta sakonago allegau garan (4 bat metro), harri haundi bat jaso ezinda geratu gara zuluan estuasunangaittik, eta Abittaga / IS-26 topografixa kruzaua kontsultatzia pentsau dogu jarraittu aurretik (lan haundi hori hartzia merezi daben ikusteko). Eta ahaztu aurretik: bestekaldian biharrian genbixala, beste ugaratxo bat agertu da (ez dakigu lehengo bera, ala bigarren bat).

No hay comentarios:


Barne bilatzailea