2010/03/13

"Pajeruen Gelie" eta... ¡¡erreka!! (eureka)


10-III-13: Idoia, Gotzon, Silvi, Bikain, Antoine, Richard eta Oier.

GAES-eko urpekarixak Saguzaharren Potzuko sifoia ikuskatzera juan dirazen bittartian, beste bostok Hito Erraldoian Gelaraiñok aurreratu gara, aurrekuan Gotzonek bloke artian somatutako erreka hori billatzeko. Azpiko lehelengo gelara allegau gara, handik destrepe arriskutsuan behera (hurrenguan soka bat ipiñi) bigarren gelara, eta hor desobstrukziño errez bat eginda, hirugarren gela haundi bat agertu da, goiko hiruren aldian haundixagua –Alperdoko haundiña, lehelengo kalkuluen arabera- eta ederragua: Joseba Iglesias “Pajero” Gelie izendatu dogu. Hor, pertsona normalak –Gotzonez aparte- soka bat bihar izaten dogu bajatzeko, eta hala instalau dogu (hurrenguan hirugarrengo anklajia kabezeran eta desbiadore bat ipiñi). Materixala faltan genkan, eta hiru lagun bakarrik aurreratu gara... eta han zeguan errekia. Gorutz juan gara topografiatzen, baiña ordu erdira bueltia egin dogu bestiak zain zeguazelako. Errekian erretratu bat hartu dogu (postura kontuak) eta beste bat Hito azpiko lehelengo gelan. Han Antoine eta Richard entzun doguz, bere urpeko lana egin eta gero guregana etortzen. Danok batera urten dogu, 7 ordutako ekittaldixa eta gero.

Oharra: hurrengo egunian, lehen aittatutakuaz gain, Trepada Tontuan be sokia ipiñi, bestela beti gabiz bata bestiari zapaltzen.

No hay comentarios: