2010/05/22

Baltzan deikaria

10-V-22: Idoia, Gotzon, Oier.

Alperdora. Hasteko, “sifoi orlegiraiñok” juan gara argazki batzu hartzeko. Benetan ikusgarri zeguan, garbi-garbi, eta uran mailla bajuak hobeto erakusten zeban barruko tunela. Erabagitta dago: merezi dau buzeo saiakera bat, botilla txikixakin bada be, eta gure “marinei” deikaria egingo detsegu. Gero, inkognitak kentzera juan gara: sifoi orlegittik bueltan, Gotzon atajo bat egin dau eta gorako ranpa batzu begiratu dittu. Gero, nik trepada “haxe” egin dot baiña artifizialian, eta ezebe. Azkenik, “infrañoko errekan” gorako potzuan sartu gara, baiña sifoi baten amaittuta hogei bat metrora. Horrenbestez, kanpora abixau gara, guztira bedratzi orduko ekittaldixa beteta.

Nere partetik oso egun produktibua izan da:

  • Ikasi dot: cabecera baten, kargako anklajia naturala ba da ez dala zuzenian egin bihar, lazo batekin baiño; eskalada artifizialian, anklajiak linean juan bihar dirala, ahal danik eta sigisaga gitxienakin; hasibarrixei, progresiño bertikal basikuan solturia hartu eta gero,halako gauzak azaltzen diran libururen bat irakorriarazi egin bihar jakela.
  • Jatorduak hobeto neurtu dittudaz, jardunaldi osuan odoleko konbustible mailla egokixa mantenduta.
  • Chi-kung teknika bat erabillitta (pag 184), sorbaldeko miña askoz be hobeto kontrolau dot, eta patata-zaku baten modura mobitzetik (dinbili-danba alderik alde, edo tatarrazian) dantzari prestu eta arin bat izatera pasau naiz, esfortzuetarako indar erreserba haundixaguakin eta mobimenduen ekonomixa onakin. Harrigarrixa izan da.

No hay comentarios: