2010/06/28

Ispasterren, Bizkaiko simulakrua100626-27: Bizkaiko simulakrua Iñubija I-ian. ADES-etik: Oskar, Gotzon, Idoia, Petrus, Silvi, Maite, Gerardo, Mariano, Oier.


Talde desbardiñetan banatuta, 20 bat lagun ibilli gara Elizaldetik Goierrira juan-etorrixan. Nere taldiak hiru objetivo izan dittu: zapatu goiz-eguardixan Ispasterko probalekuko habietan praktikau (gitxigorabehera beteta); zapatu arratsaldian, 7A+ gelatik Laberinto hasierara kamilia mobidu (frakasua) eta domeka goizian plan bera (beteta). Neure partetik, maniobra interesgarrixak praktikau dittudaz, oiñ arte teorikoki baiño ez nittuazenak ezagutzen: kontrapisuak enkadenau eta tirolinia montau; eta bestalde, aurrekuak praktikatzen segidu (kontrapesista, reguladore eta pasacamillas). Egindakuakin pozik geratu naiz, simulakro orokorrian fiñago ibiltzeko balixoko destalakuan.


Iñubijara hurrengo juaten garanian kontuan hartzeko:

Sarrerako pasamanos hori hobeto ipiñi biharko da (hiru soka tramo geratu dira, euretako bi superpuestuak).

Gelarako jaitsiera sokia erdi apurtuta zeguan, eta Oskarrek erretirau dau. Barrixa eruan biharko da.

Maalerrekako balizamentua kentzeko dago.PD: datorren zapatu-domekan, azkenian, ez dot espeleorik egingo. Eta hurrengo zapatuan (Uztaillan 10) be okupauta dakat. Baiña hortik aurrera oporretan nago, dana libre, hillia amaittu arte. Juango gara Jornosera????

No hay comentarios: