2012/04/30

Sorpresita


Argazkiak.org | Letraukua topo © cc-by-sa: ades

 
Argazkiak.org | Letraukua © cc-by-sa: ades


2012-IV-28: Mikel, Ane, Niko, Tomax, Oier.

Sorpresa makala ez dot hartu. Gelatxua dokumentau eta oholez barriro ixteko asmotan nindoian, eta koba garaua topau dogu. Hasiera-hasieratik harrittuta geratu naiz, izan be, sarreran bertan 10 bat metroko eskarpe baten agertu naiz, galerixa nagusira zabaldutako leihatilla artifiziala dirudixana –etxia egitteko leherketekin zabalduta, 80 hamarkada hasieran beraz-. Pasamano batekin jaistia lortu dot, korredorian zabalune haundiñera; alde batetik bloke arteko sumideruan amaitzen da (gaur ur-jarixua zekana, kanpoko eurixa tetxutik behera infiltraziñuan zetorren); bestekalderutz, barriz, espeleotema ugaridun galerixa luziago eta estuagua dago; azken gelatxo baten geratu naiz –hazur pillaketa kurioso batekin- eta katazulo bat dago, pizkat fortzau ezkeriok pasatzeko morokua eta bestekaldian jarraipenakin. Hori bai, korriente izpirik be ez dagonez, esperantza espeleometriko asko ezin geinkez izan.

Hazur pillaketa horri buruz: azken gela horretan, baztarreko kaixola natural baten sartuta egon dira dan-danak, argi eta garbi bateronbatek han ipiñitta. Gaiñera, gela erdi-erdixan 7-8 estalaktita hautsi zeguazen abaniko forman, bertara apuntatzen. Koba osuan zihar, bestalde, urratsen markak ikusi dittudaz –ez asko- eta sarrerako gelan obrako materialan depositto txiki bat dago. Esango neuke igeltseruak ibilli zirala barrutik oin dala 30 urte, ¿eurak batuko zittuezen hazurrak depositto kurioso horretan? Edozelan be, hazurrak jaso dittudaz Tanari emoteko.

Gela nagusixan topografixa bizkor eta ez oso prezisua egin dot, eta hori marrazten juan jata denporia (beste guztiak kanpuan nittuan zain). Beraz hurrengo baten etorriko gara argazkixak egiñ eta katazuluori pasatzeko.

Bere forma eta dimentsiñuengaittik, ez dau emoten GEV-eko kataloguan agertzen diranetako bat be danik, beraz aurreko oharra ahaztu. Izen probisionala, Letraukua (hori dalako kalia, ez Aldamiz Etxebarria).

2 comentarios:

Martín dijo...

nobedaderik?!

oier g dijo...

Arkeologuen iritzixan zain gagoz. Ordurarte, hobe koba honetara ez bueltatzia. Izango dogu aukerarik (argazkixak etaratzeko pendiente dagoz).