2019/02/25

Urregarai

190224: Antua, Oier.

Urregarai (Markina-Xemein / Aulesti). Markina-Xemeindik etorri jakuzen erreferentzia batzuei helduta, “Prailekoba”n billa ibilli gara: (...) Sektore horretan badakagu erreferentzia bat, UB-44, Gotzonek eta Antuanek egindako prospekziño saio baten hartuta. Koordenadak Albertok seiñalatutako lekuakin bat datozen arren, Antuanek gogoratzen dabenangaittik, leza bertikal txiki bat zan. Gotzoneri deskribapen zehatzagua eskatuko detsagu, baiña a priori ez dirudi Praillekobia izan leikianik.

Hain zuzen be, gaur lehelengo UB-44 hori lokalizatzia pentsau dogu, gero han inguruan bueltaka begiratzen segitzeko. Kotxien aparkalekutik, kotia mantenduta, Santa Eufemia ermittian E aldeko hegixan zihar juan gara, Larruzetik gora datorren bidian sakonuneraiñok allegauta. Han ibilli gara bueltaka, ordu ta erditxo bat, baiña markautako puntuan (...) ez dogu lortu UB-44a lokalizatzerik lortu. Bestela be, ez dogu topau koba katalogablerik: lapiaz oso zabala da, dana arrakalaz beteta, eta baltzune asko ikusten badira be, gero bertaratzerakuan ez dake bape desarrollorik. Bentajia: baso garbi xamarra da, sasirik bakua, eta errez ibilli leike gora eta behera.

Lehelengo, terrenuan fraktura batekin bat datorren depresiño-lerro bat jarraittu dogu: badira hiru edo lau leku, lerrokatuak, kanpoko ibiltari baten begixetan “leza haundixak” dirudixenak; behiñ barrura jaitsitta, ostera, ez dake desarrollorik. Hortik aparte, dozenaka bittarte artian begiratuta, “Praillekobia” izan leikezen beste zulo txiki bi bakarrik topau doguz, XX kodigua emongo detsagunak:
  • XX1: zuhaitz-ipurdi batzuen artian zabaldutako depresiñua, pare bat metro sakon, eta beste horrenbesteko desarrolloduna. Hondua, lurrez blokeauta.(...)
  • XX2: lapiaz-arrakala baten amaieran, 3 bat m sartzen dan meandro itxurako galeriatxo bat, estuasun baten ostian segitzen dabena; baiña harri batek ez dau soiñurik etaratzen, eta haize korrienterik be ez daka. Koordenadak: (...)
Zona horretatik, Santa Eufemia ermittarutz igo eta “pertsonen bidetik” bajatu gara, gaurko ekittaldixa amaittuta.

Etxera allegautakuan, Alberto Unamunok bialdutako info gehixago topau dot: (...) Hurrengo ekittaldixan kontuan hartzekuak. Gu, betiko moduan, zuluak katalogatzen segiduko dogu; baiña gatxa izango da topatzen doguzen zuluetakoren bat Praillekobia dan jakitzia.

No hay comentarios: