2019/07/20

Olatzen


190720: Oier

Olatzekuekin (Unai, Txeru, Txikiñe, Soto), Ramon "San Blas" informatzailliakin egin daben mendi bueltan. A tiro fijo juan gara: Ramonek San Blasetik Mendibeltzubururako kordaletik gidatu gaittu, gero Artzainerrekara pixkat bajatuta, eta ibillaldi horretan noaki zenbat minazulo, leze eta kueba erakutsi deskuan (nik kontua galdu dot azkenian; Olatzekuak erreferentzia guztiak jasoko al zittuezen!). Azkenan izenakin geratu naiz bakarrik (Atxukarro), eta ikusi barik geldittu jakun azken ubegi batena (Leizabe). Eguardixan Sotok eta nik alde egin bihar genduan, eta Olatzeko tabernan zeozer hartu dogu; han geldittu dira Unai, Txeru eta Txikiñe arratsaldian beste saio bat egitteko.

Pozten naiz auzoko espeleologia talde "gazte" honekin harremana egin izanaz (ADES-eko beste batzuk be etorri izan dira, ni baiño lehenago). (...) uste dot ez dogula ahalegin haundixa egin biharko gure taldien arteko harreman ona eta kolaboraziñua mantentzeko.

Goizeko prospekziño saio exhaustibuak ez desku denporarik laga be zuluetan sartzeko, eta beraz ezin izan dot kokorik jaso; baiña lan bioespeleologikua pixkat esplikatzeko aukeria izan dot (igual bateronbat lagin bilketan hasiko da? Hurrenguan pote txorta bat ekarriko dot, badaezpada) (...)

Urte askotarako!

No hay comentarios: