2023/12/10

Verdun eta Paltzuaran

 

231210: Ritxar, Maite, Mikel, Gotzon, Oier. 

Paltzuaran. Bertako esploraziño kanpañia amaittutzat jota, domeka goizerako plan lasaixan eta Arantzabaltarren txakurrakin juan gara sokia erretiratzera (sokiori garbitzen dogunian, kafietesne kolore politta hartuko dau urak!). Nik ez nekan sartzeko asmorik! Baiña logistikiak hala eskatu dau eta, beraz, atzotik erdi bustittako buryxa jantzi (what a feeling) eta esku hutsik (guantiak ezin sartuta, ez nekixan eskuak be lodittu zeikienik!!!), Ritxarrekin batera behera egin dot, kendutako mosketoiak barriro ipintzen (kenduta zeguazen-eta, ez ugartzeko). Potzo luze eta ikusgarrixetan behera, errekiari kuku egin, eta behetik gorakuan dana jaso dogu; entrenamenduzko saio begi gozagarrixa! Zati baterako, beraz, agur esan detsagu Lezateko errekian kabezerei. Seguraski, hurrengo sartualdixa urpekarixekin izango da, sifoiak esploratzeko.

231209: Antua, Oier.

Lumentza mendixan (Lekeitio), gaurkuan erabagi dogu zulatzen gabizen kondukto honi kataloguan zenbaki bat emotia; UTM koordenadak baieztatu bezain laster, fitxa bat prestauko dogu Gotzon! Bittartian, gaurkuan beste metrotxo bat aurreratu dogu, eroso eta nasai; biharra biren artian egittia errezagua da benetan! Gaur buztin geruza baten biharra egin dogu, eta bertan hondakin modernuak (fundiziñoko burdin xaflak, zeramika esmaltaua, tellak...) eta koprolito itxurakuak etara doguz (paleontologuak aztertzeko). Laga dogun puntuan, 3 bat metroko distantzian eskumarako bihurgunia bistan laga dogu, eskillara-maillen beheko aldian. Bertaraiñok kamara bat sartzeko ahalegiña egingo dogu, ikuspegixa hobeto estimau ahal izateko.


 

No hay comentarios: