2010/02/06

Alperdon

10-II-6: Gerardo, Gotzon, Oier.

Alperdon. Gotzonek martitzenian lokalizautako zuluak mapan ekarri dittu eta Goierriko kamiñuan gora goiaz Sabin Jaion lapida ondokua ikusteko. Erreparau dogunez, handik hurre mendixan goittik beherako depresiño bat dago, lurpeko hundimiento baten seiñalia, eta kamiñua bera apurtu zebana antxiñan. Testigo bat botatzen dogu gero barrutik topatzen saiatzeko. Gerardo kanpuan geratuko da eta Gotzon eta ni barrura juango gara 13.00etan walkie-talkie proba bat egitteko.


Lehelengo, Bikain bakarrik pasauta zeguan estuasunera juan gara; tximinixa haundi bat dago, eta Gotzon progresatzen saiatu bada be, ezin da eskalada barik. Bertan egitten dogu walkie-talkie aprobia, eta negativo. Gero topografixiakin konfirmau dogunez, hauxe da lapida ondoko lezia.

Handik blokedun gelara itzultzen gara, goiko laminadore diagonala begiratzera. Metro asko egitten dogu gora, lokatz artian, eta goixan sustraixak (¿iria?) eta kaleko freskuria agertzen dira. Estuasuna pasatzeko modukua da, baiña bloke solte txikiz tapauta dago. Gero topografixiakin konfirmau dogunez, bloke hórrek karretera tramo barriztuan azpixan dagoz.

Hau egin eta gero, kanpora juaten gara, ez toponimo barririk ipiñi barik: “Hostia freatikua”.


No hay comentarios: