2010/02/13

Entrenatzen, exploratzen eta ikasten


10-II-13: Antoine, Richard, Gotzon, Idoia, Ateany, Silvia, Oier.

Alperdon, hiru helburukin: lehelengo bixak entrenau, hurrengo bixak inkognitak argittu eta azken hirurak progresiño bertikala ikasketa. Hirurak beteta.

Lehelengo laurak rekorrido erdixan dagon galerixa-sare bat explorau dabe, 200 bat metro barri topografiauta.

Azken hirurok, eskaladan ibilli gara batez be: materixala ezagutu, janzten ikasi, eta igo/jaisteko erabilli. Errez ikasi dabe. Behiñ amaittuta, hurrengo meandro desfondaua pasau dogu bildurra mendian hartuta. “Trepada tontuan” atzera egingo genduala uste baneban be, haxe be pasau dabe neskak, oposiziño teknikia ondo ikasitta. Segiduko genduan, baiña bueltan zetozen bestiekin topau gara, eta danok kanpora. 11.00etatik 16.00ak arte egon gara barruan, gitxi gora behera.

No hay comentarios: