2012/08/04

Basetxetako G-42 lezan (Ispaster)2012-VIII-4: Silvi, Bikain, Antua, Ritxar, Gotzon, Oier.
Madarietaetxebarriko zuluak esploratzera. Egualdi txarra basuan zihar ibiltzeko, eta horregaittik zuzenian leza haizedunera jotzia pentsau dogu (G-42). Halan be, jangoikuak gure kontra konfabulau dira eta Ritxarri botak (txarra) eta neri buzua (oso txarra) ahaztu jakuz. Hara allegau, eta erreminttekin errez zabaldu dogu lehelengo bentanillia; Ritxar, Silvi eta Bikainen artian hurrengo gela-pasabide moroko batera allegau dira, jarraipen argi baiña estuakin; nik neuk, bury hutsian, kokuak biltziakin konformau bihar izan naiz (opilioi bi, trachysphera tipoko bi, mikromarraskillo bat) eta etxera juan naiz, hárek biharrian lagata -8 bat metrotara.

PD: gabaz Gotzonek kontau destanez, estuasuna pasau eta -30 bat metroraiñok jaitsi dira, haize korrientian atzetik, segitzeko aukeriakin. Egixa esanda ez neban uste horrenbesterako emongo zebanik

PPD: Silvik esan destanez, ni juan eta gero Meta menardixa eta pseudoeskorpioia ikusi dittu. Bueltauko naiz beraz, potetxuekin!

No hay comentarios: