2013/11/03

Lamiñak, inkognita bat gitxiago 

131103: Josu, Antua, Ritxar, Oier.

Hasierako plana (Aloza) egualdixangaittik baztartu, eta Lamiñen Sistemako (Berriatua) inkognita bat argitzera juan gara.

Ni haitzulo honetan galduta ibiltzen naiz. Ixa 5 km dakazen arren nik zati txikixa baiño ez dot ezagutzen, eta oso gatxa egitten jata bereiztia zer dagon begiratuta eta zer esploratzeka. Hala gabiz, lehenengo esploraziñuetatik 130 urtera, ondiok galerixa barrixak deskubritzen... Dakagun topografixia ondo eginda dagola dirudi, baiña egunen baten detalle gehixagokin egin biharko da ba... Igual orduan aklarauko naiz laberinto honetan; bittartian, bestien erremolkian juan eta listo.

Gaurkuan, Josuk eta Unaiek señalautako eskalada batera juan gara; erreka nagusixan gora, urjauzixa igo, galeria desfondauetatik zihar, aporte baten ostian, haize korrientia bapatian desagertzen dan puntuan. Telefonoz Gotzonekin komentau zeben, eta berak aspaldi begiratutako 30 metrotako trepada bat ete zan dudetan genguazen, baiña eskaladia egin eta gero ikusi dogu ezin dala leku bera izan. Izan be, express 2 eta reunixo bakarra nahikua izan dira bloke moltzo baten azpira allegatzeko; 10 metroko alturan asko jota, arrakala bat beherutzko norabidian jarraipen posible barik, eta haizerik ez; haize korriente leun-leuna goraka zoian, bloke txikixen artian desagertu arte.

Josun esanetan, pozik geratu da inkognita bat argittu dogulako; ni be pozik, eskalada artifiziala praktikau ahal izan dotelako bestien pazientzixiari esker. Antua eta Ritxar ez dakitt pozik ala triste egon diran, baiña ederto egon gara gero Epermendin udazkeneko eguzkittan. Ah, eta materixala garbittu dogu (errutina legez hartzeko asmuakin, bixamonetan Gotzon & Ciari marroirik ez lagatzeko). Koban ez dot kokorik topau, baiña Munarrittik etorrittako materialian (barautsen kaja baltzian) araknido zuri bat agertu jata; zalantzia, kobatik ala Santa Luziako lokaletik etorrittakua ete zan; potera sartu dot halan be, Carlosek argitzeko hori.

No hay comentarios:


Barne bilatzailea