2013/11/25

LarroteginHona oin dala aste pare bat egindako gauzatxo baten reporra (datu sensibliak kenduta).

Argazkiak.org | IS-25 Armintxe I © cc-by-sa: ades


131110: Oier.

Lekeitioko Larrotegi auzora juan naiz, zulo pare bat hobeto begiratzera.

Lehelengua, IS-024 (...). 2007xan katalogau genduana, sartzeko pendiente zeguana.

Sarrera estu eta bajua, baiña imajinatzen neban lez pasatzeko erreza izan da. Segiduan galerixa zabal bihurtzen dana (2,5 m zabal, 4 m altu). 15 bat metro luze daka, balsa forman. Hain zuzen be, hondua buztin arrakalatu gogortuz estalitta dago (lantzian behin ondiok inundatzen dan señale), eta paretak ur estankauan erosiño forma tipikua dake. Galerixia aldapan gora amaitzen da, jarraipen barik. Erdi maillan, sapaixak rebaje bat egitten dau eta leihatillia ikusten da goiko piso batera. Handik gora, morfologia bardintsuko galerixa paralelua dago, dimentsiño txikitxuaguakin. Leihatilla inguruan gorakako adar bat dago, biharbada antxiñako aporte batena; gaur egunian ez da ur zirkulaziño arrastorik ikusten koba osuan.

Kobia ikutu barik dago, txikixa da baiña ederra, formaziño rekonstruktibo zuri ugarikin; guzurra dirudi, dagon lekuan egonda (...). Lurrian zihar be ez dot oin-markarik ikusi; pare bat lekutan erpe-zuluak ikusi dittudaz, itxuraz animali batek egindakuak. Mamifero hazurrak ikusten dira 3-4 puntutan, euretako bat pezuña haundi bat osorik (argazkixetan jasotzia merezi?). Lithobius bat, marraskillo oskolak, masmak (kanpotarrak itxuraz). Sustrai asko, batzu galerixia goittik beheraiñokuak eta beste batzu petrifikauta. Saguzar bat.

Bigarrena, IS-052, (...)

Bertara juanda, kobazulo argi eta garbixa da, lurrez artifizialki beteta; gorengo partian zirrikitu bat geratzen da, 20 bat zm altukua, pertsonia pasatzeko estuegixa; baiña argixakin enfokauta jarraipen argixa eta zabala dakana, 2-3 bat metro resalte bateraiñok; harri bat botata, resalte horretatik behera 8 bat metro jausten da. (...). Katalogau barik dagonez, IS-052 kodigua emon detsat.

No hay comentarios:


Barne bilatzailea