2016/10/22

Osolo eta Alperdo161022: bilogía.

Goizian, Osolora (Markina-Xemein). Bildu gara: Jose Satorrak, Gotzon, Oskar, Josu Z, Martin I, Oier.

Sifoian danok ondo espabillau ostian, talde bittan banatu gara; lehelenguak sektore bustira egin dau, desobstrukziñua amaitzera; ha pasauta, sifoi bateraiñok allegau dira, goixan haize korrientedun eskalada txikixa egitteko aukeriakin. Bigarrenak, barriz, Gallardon sektorera juan da, eta katazulo estu zikin baten errez desobstruitzeko pasua dagola dirudi, haize apurrakin. Ni lehelengo taldekuakin juatekua nintzan, baiña konfundiduta bigarrenian sartu naiz, lokatz festan argazki batzu hartuta behintzat.

Bio: kokorik ez dot ikusi. Sifoittik kanpora, barriz, saguzar bakarti bi zeguazen (Rhinolophus hipposideros, uste dot).

Arratsaldean, Alperdora (Aulestia), saguzarrak monitorizatzera udazkeneko transizio sasoian. Niko eta Oier.

19:12etan (eguzkixa 19:10etan sartu da), lehelengo mobimenduak detektau doguz: Rhinolophus hipposideros bat sarrerako gelan bueltaka, kanpora urten barik. Hortik aurrera, tarteka banakako batzu agertzen ziran, beti kanpora urten barik (igual sarreratik hurregi kokatu gara?), beti Rhinolophus hipposideros, 19:30ak arte. Ordu horretan pillo bat bildu dira sarrerako gelan; eta kanpora urtetzen hasi dira. 19:45etan detektau dogu lehelengo Rhinolophus ferrumequinum; hortik aurrera bestiekin nahastian agertu da, eten barik laginketian amaierara arte. Saguzar dozena batzu izango ziran guztira, harik eta 19:55etatik aurrera gero eta bakanago detektatzen hasi garan, ixa guztiz isildu arte. 19:10etan amaittu dogu laginketia.

Hona detektatutako saguzar zerrenda osoa, haren ugaritasunaren estimazioarekin:
  • 50-55 kHz (Miniopterus schreibersii) +++
  • 76-85 kHz (Rhinolophus ferrumequinum) +++++++++++++++++++++
  • 100-103 kHz (Rh. euryale) BAT ERE EZ
  • 104-106 kHz (Rh. euryale edo hipposideros) 106 kHz-tako baloreak pare bat aldiz detektatu ditugu.
  • 107-116 kHz (Rh. hipposideros) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++
Beste baloreak ere neurtu ditugu, baina ez dugu uste saguzarrak zirenik:
  • 26-31 kHz +++++++++++++
  • 37-40 kHz ++++++

No hay comentarios: