2017/07/16

Eurtenerrota, Iñeritze, Burrutxugane

170716: Santi, Martin U, Martin I, Gotzon, Antua, Petrus, Unai, Oier.

Quorum haunditxua izanda, errekurtsuak optimizau eta 3 talde operatibo eratu doguz: Urrutiatarrak Burrutxuganera, Unai eta Oier Iñeritzera, eta beste guztiak Eurtenerrotara.

Unai eta bixok, beraz, “Edificio en Ruinas” sektore barriko gela haundixan azken inkognitia begiratzera juan gara. Gora ta gora, Unaiek tamaño majoko galerixa gorakari baten aurrera egin dau, eta soka faltan geratu da kurba baten hasieran; bere iritzixan beste pare bat zulo nahikua izango dira kurba ostian dagona ikusteko. Haize korriente leuna somatzen da, eta gelan dagon saguzar-kaka kontuan hartuta (Unaiek diño aurreko baten saguzar bat hegan be ikusi zebela), leku interesgarrixa da.

Bio aldetik: -70 eta -100 arteko sakoneran, jateko arrastuen artian, Quaestus ugari eta Lithobius 2 (1 erraldoia, bestia kumia); pseudosinellak be ikusi dittudaz, baiña ez dakitt potian sartzia lortu ete doten.

No hay comentarios: