2017/07/29

Olabarriko Lezabizkarra170729: Gotzon, Antua, Idoia, Santi, Martin U, Oier.

Olabarriko Lezabizkarra (Aulestia). Desekipatzera. Batzuk “Athletic Txapeldun” gelara juan diran bittartian, bestiok Menhirran Gelaraiñok allegau gara, eta han danok batera, poliki-poliki, kanpora juan gara, sokak eta anklajiak kentzen, leza honen esploraziñua (momentuz) amaittutzat emonda. Athletic Txapelduneko eskaladen soka-gidak laga doguz (maillon bakarrakin), eta ez nago seguro pasamanuak, imajinatzen dot horrek be han geratu dirala. Bide batez esanda: aluminosis zeinuak ikusi doguz mosketoi batzuetan (bota biharko doguz) eta horrek esan nahi dau, iñoiz leza honen esploraziñuari barriro ekitten badetsagu, materiala ezin dala hainbeste denporan bertan laga.

 
Gaurko egunez, sorpresa ederra hartu dogu Lekeitioko Isuntza arraun taldiak etara daben kamisetiakin (salgai portuko dendan). Joxemiel Barandiaranen egutegixei buruzko gauza asko be komentau doguz; badirudi, tonto-tonto, jentiak lokalian laga genduzen liburutzarrak irakortzen diharduala. Kanporakuan ni neu behintzat nekatu xamarra geratu naiz, “estreching” saio ederran ostian; 6 bat orduko jarduna izan da.

Bio: Quaestus bi “El Río!” gelan; Lithobius, masma txiki bi, Ischyropsalis (euretako bat txikixagua eta gorputz gorriska, arra seguraski) Olentzero Putzu barrenian

No hay comentarios: