2018/01/28

Ermintxo180128: Gotzon, Antua, Oier.Lisiauen taldiakin fenomeno ibilli naiz, itsuen artian tuertua nagusi. Natxittutik behera, Ermintxoko “ugarte karstiko” xelebre horretara juan gara, bertan zeguazen hiru zulo hobeto aztertzeko.

Lehelengua, Gotzonek 19 urte zittuanian basarrittarrak erakutsittako katazulua. 4-5 metro sartzen da, eta estuasun haizedunian amaitzen dana (gaur haizia txupatzen), sartu dirazenen arabera errez desobstruitzekua.

Bigarrena, kareharri moltzo horretan bertan baiña bestekaldian, 5 bat metro beheragoko kotan: erlaitz luzen baten azpiko aterpia, puntu baten galeria baten barrura egitten dabena, behetik laminadore batzutan, eta goixan (klaraboya baten azpittik pasauta) galeria estu baten aurrera, leku estu batian zulo puzkari baten amaittu arte. Itxuraz goiko katazuluakin bat egingo daben arren, Gotzon eta Antua punta bixetan orruka eta harrika ez dabe alkar entzun. (...)

Hirugarrena, kostan ekialderutz segiduta, 10 bat m beherago. Galeria zabala eta bajua, gela txiki blokeau baten amaitzen zana, jarraitzeko aukera barik. (...)

No hay comentarios: