2018/06/16

Detrás de un gran descubrimiento, hay una gran limpieza


 

180616: Idoia, Gotzon, Josu, Unai, Antua, Oier.

Goizian, berba egittiaren botere magikuan adibide bikaiña izan dogu. Eguna engantxada garratzekin hasi da (azkenaldiko monotemia); gero, logistika arazuak zirala eta hasierako plana (Iñeritze edo Iñusija) aldatzia pentsau dogu, askotan gutxiesten baiña hain garrantzitsua dan material garbiketia lehenetsiz. Errekan sartuta egotiak, iritzixak eten barik trukatzeko aukeria ekarri dau (“civilizado intercambio de opiniones a muerte”) eta honek, pixkaka, postura kontrajarrixak hurreratzia. Ariketa oso gomendagarrixa alkar ulertzeko: diferente pentsatzen daben jentiakin orduak pasatzia eta berba egittia (mezu supraliminala da, blog honen irakorle isillendako).

Bestalde, Kurik aldizkarixa ekarri dot, eta jentia inpresionau xamarra ikusi dot: normala, halako ediziñuakin; aldizkari hau historiara pasauko dan argitalpena da, duda barik. Autoediziñua izanda, jentiari etxako ondo irudittu erregalo modura hartzia, eta dagokixon 20 euruak ordaintzia erabagi dogu. Neuk aurreratuko dot, eta jenerotan konponduko gara (gaur hasitta: 8€ p’agua bota paria, n.44)

“Garbiketoian” ostian, bestiak Illuntzar aldera juan dira ez-dakitt-zer leza barri ikustera. Nere aldetik, el romanz es leydo / dat nos del vino / si no tenedes dineros / echad allá unos peños / que bien nos lo darán sobr’elos.

No hay comentarios: