2018/06/24

Goikoatxe eta Galarregi180623: Antua, Idoia, Martin I, Santi, Gotzon, Josu, Oier.

Galarregi (Nabarniz). 1 taldia G-16 lezako desobstrukziñuakin segitzera juan da, goizetik; sarrerako destrepia soka batekin ipiñi daben arren, behetik gora itzultzeko putak pasau dittuez (ni neu ez naiz sartu). Barruan gogotsu jardun dabe, pasabidia zabaltzen, barrutik etortzen dan haize korrientiak animauta. Gure amesa: Galarregiko “C zona” legendarixua gainditzeko aukeria emongo deskuan Gotxilorregi Putzua topatzia... Ames egittia libre danez (ondiokan), aurrera gu.

2 taldekuak Goikoatxera juan gara, aurreragokuan, (...) kuebian billa zebixela topautako bigarren zulua begiratzera. 20 metrotan zundatu bazan be, azkenian 15 bat metroko sakonerara allegau gara: lehelengo arrapala bat, (kuriosua benetan, pago baten sustraixen azpi-azpixan zabaltzen da zulua), eta gero putzu bertikal ikusgarri batian. Honduan, sedimentuz blokeautako zorua, eta pare bat metrotako minimeandrua. Topo egin dogu. Bio lagiñak: 4-5 Lithobius, Cryptazeca 1, Oxychillus 2, Neobisium 1.

Bestiengana juan baiño lehen, (...) Benetan ikusgarrixa, bai lekuangaittik (mendi tontorretik hain hurre), bai barruko espeleotema eta dimentsiñuengaittik. (Aztarnategixari) ikustaldi bat egin detsagu, dana ondo dagola sigurtatuz. Kanporakuan bio lagiñak hartu dittudaz: 10 bat Ischyropsalis, eta Meta 1.

Galarregira bueltan, eguardi aldian bestiekin bat egin dogu, eta han egon gara pare bat orduz espatularixak bere biharra amaittu daben arte. Emaitza diskretuko eguna, baiña mailla altuko konbertsaziñokua.

No hay comentarios: