2018/07/22

Garraitz I, VI eta VII


  
180721: Xabi, Gotzon, Antua, Oskar Gorozika, Urtzi, Oier.

Garraitzera (Lekeitio). Bertan begiratu biharreko asko badago be, gaurkuan tiro fijora juan gara eta gero gerokuak: lehelengo, ipar aldeko baterixatik behera, itsasotik ikusten dan zulora jaitsi gara. Aterpe hutsa bada be (3 bat metroko sakoneria), katalogau egin dogu (Garraitz VII) eta ornitologuak kontrolauta dakela ikusi dogu (pinttura markak, eskuadrak, kimikuak). (...)

Bertatik behera segiduta, Frailleburu aldera bajatu gara (hasieran pentsau dogu Surzillo bat zala, baila ez: Garraitz 25 taldeko Idoia Goitiak argittu desku hori Frailleburua dala). 


Hor, beheian zokalo transitable batera allegau gara, eta seguridadeko pasamanua ipiñitta, galeria batera sartu gara. Itxuraz freatikua (Gotzonendako izan ezik: harek marinua zala esan dau), 30 bat m aurrera egin dogu galeria ikusgarri baten, espeleotemaz beteta, relleno desbardiñekin (...) Gu erdi mailla fosil batetik juan gara, baiña gure azpixan itsasoko urez betetako galerixa bat zeguan (ez dogu esplorau, maria gora zan) eta goittik be, punto batzutan, gorakako pasabide batzuk ikusten ziran (derrubio kono baten gaiñian, bereziki; kuartel ondoko  bufoia zala pentsau dogu; topografian ikusiko da). Hortik aurrera, galeria estu batzuetatik, arrakala zabal eta arriskutsu batera allegau gara, bloke haundixekin suspentsiñuan, 20 m beherago itsasuakin bat egitten zebana; uste dogu bestekaldeko Garraitz VI-ko terminusetik oso hurre egon garala, baiña soka baten faltan ezin izan dogu konprobau.

Bide osuan zihar, hormak miatzen juan gara, (...). Bio aldetik: Oniscus asellus 2, Lithobius 1, karabido 1 eta Trichoniscoides 1.

Beste talde bat Garraitz VI-ko beste sarreratik sartu da, baiña ez dogu komunikaziñorik lortu. Bertako UTM koordenadak eguneratu doguz. Bestalde IS-071 Garraitz I-era sartu gara argazkixak egitteko asmoz, baiña bertako bidia blokeauta topau dogu baso lanetan botatako tonelada 1 egur pasatxokin, usteltzeko prozesuan eta giro eskasakin.

No hay comentarios: