2018/07/29

Kurtxia eta Armintxe180729: Oier.

Kurtxian (Ispaster) eta Larrotegin (Lekeitio), dakiguna ikasten.

180429xan baten Lekittoko mendi taldiak antolatutako martxan, Zatikatik Batizerako bide baztarrian ikusittako leza “misteriotsua” begiratzera juan naiz. Soka batekin bajatuta, laster argittu da misterixua: neure puño y letraz idatzittako IS-018 siglia irakortziakin batera. Izan be, 2007-VI-17xan Gotzonek Idoiak eta hirurok esplorautako Kobondo/Bizkartegi bera da, baiña orduan basuan beheko aldetik etorri giñan, Zatikatik zelaixan zihar. Esan biharra dago goiko aldetik pasatzen dan bidezidorretik askoz be errezago allegatzen dala bertara. Behin barruan, bistan danez, sarrerako gunietan ikustalditxua egin dot; ganga garbixetan ez dot arte arrastorik ikusi; opilioiak bai, asko (ez dot lagiñik hartu). Eta Gotzonek ahaztutako guantiak jaso dittudaz, usteldu xamarrak.


Gero Larrotegira bajatu naiz. 180702-ko ufaletan Zerengatik behera zetorren ur pillua gatzen dan puntuan, alikatiekin sasixa ebaten jardun dot ordu ta erdiz. Metro ta erdiko bidia egin dot barrura, baiña sasi-koladoria trinkua da guztiz, eta biharrakin segitzeko aixotza eta matxetiakin hobe. Ez dot uste leza garbirik egongo danik, baiña hortik galtzen dan ur kaudala Larrotegi V eta ubide artifizialeko zulo bixak baiño haundixagua dala kontuan hartuta, eta Armintxekin hidrologikoki lotuta dagola, bijilatzeko moduko puntua da duda barik.

No hay comentarios: