2018/07/08

Gouffre d'Igneritzé ou Ignusija



180707: Unai, Idoia, Oier.

Iñeritze (Nabarniz). Helburua: Eskisto Gelako eskaladan gorako gela barrixa topografiatzia, eta handik gorako soka guztiak kentzia. Berandu xamar sartu gara, 11:30ak aldian, eta frantsesez berbetan (Larrako kanpañia prestatzeko), zuzenian helburura juan gara arazo barik. Behin bertan, ordu pare bat inguru juan jakuz eskaladan gora juan eta hangua topografiatzen: Yogurin Lekeitiarren Gelia ikusgarrixa da, tamañuz, tetxutik jauzittako derrubio kono haundixakin; hara gora igo, eta bestetik bajatu eta gero, barrenengo puntuan hobi txiki bat daka; handik espeleotemaz betetako gela batera sartzen da, 8 bat metro luze, ranpan behera, eta gero ondiokan beste 3 metroko salatxo bat; honen azpikaldian antxiñako inundaziño zeinuak ikusten dira, eskaiola testura eta kolorezko baltsa sikuak. Pixkat gehixago jarraittu leike, baiña espeleotema asko hausi biharko litzakez, eta haize korrienterik ez dakanez, hortxe egin dogu buelta.

Behiñ hori amaittuta, hipotermian kontrako maniobrak eta zeozer jan dogu; bide batez, komentau dogu bakotxak bere atake-anoa eruaten hasi bihar garala (eta gero, nahi bada, konpartidu); batek beste guztiendako jatekuaz enkargatzia ez da ohittura ona...

Kanporakuan, dana ondo juan da: 4 petate bete doguz, eta horrekin batera Iñeritze osua desinstalauta geratu da. Kotxera allegau garanerako 21:00ak ziran. La guerra ha terminado.

Bio lagin pare bat: Ischyropsalis eta Lithobius.

No hay comentarios: