2018/08/12

ARSIP-eko billeran180111: Unai, Oier.

ARSIP billeran (Areta). Helburu nagusixa Unai “soziedadian” aurkeztia izan da, munduko elkarte espeleologiko garrantzitsuenetako bat ezagutu deixan; izan be, speleo gazte asko ez dira jabetzen bere papelakin (4 talde ba ei dabiz Larran zihar, bere zuluan sartuta, karstian beste lezarik ez balego lez...). Nere ustez, ARSIP “betidanik hor egon dan zeozer” legez hartzen da, zugaitz baten modura esate baterako, eta horregaittik bere baloria oharkabian pasatzen da.

Dana normal juan da: goizian (Maison de la Pierren) elkarteko kontuak konpondu dira, eta bazkal ostian (Guilherseko braketako olhan) koordinatzailliak exploraziño guztien egoerak banan banan aztertu dittuez; honekin, eta taldien informietan datozen datuekin sintesi topografikua eguneratuko da. Unaiek be BU-56ekuen gorabeherak kontau dittu, berak zekixazenak behintzat, eta jentiak pozik entzun dittu. Ia ARSIP-era euskaldun gehixago hurreratzia lortzen dogun; bada markia gero, EH-ko karst garrantzitsuan esploraziñuan antolakuntzan euskaldunik ez egotia!!

Nere aldetik, zaharreologian ez dot ezer aurreratu (zaharretatik Christian Migraine etorri da bakarrik, lehendik ezaguna; eta Pierre Accoce bixamonian etortzekua zan). 
(...)
Beste funtziño edo helbururik ez nekanez, Roberren “El Reino Inclinado” batzuk eruan dittudaz (4), jentiari partitzeko, eta... arrakastia! Jentia eskaka izan dogu. Datorren urtian tako potolo bat eruango dogu, lokalan alperrik hautsa hartzen dakaguz eta.

Bestalde, erreferentzia interesgarri bat gorputz “estandarra” ez dakagunondako: Biarnon ARSIP-eko kide batek buzuak neurrira egitten dittu! Ikusten egon giñan, eta materialak eta itxuria oso ona dake; preziuak bebai. https://combi-speleo.fr/boutique/14-options
 


No hay comentarios: