2018/08/15

Pedro Ruiz de Arkaute180814: Oier

Iñaki Alonso tolosarran bidez, Pedro Ruiz de Arkautekin bildu naiz (Felix Ruiz de Arkauten seme gaztena). Helburuak: bere aittan artxiboko gauzak itzultzia (galdutzat zeukenak), argazki eta argitalpen batzuk emotia, eta Felixen bizitza pertsonalari buruzko detalliak jasotzia. Izan be, bere speleo bizitzia ezaguna bada be, bere lagunik miñenak be ezin izan deste kontau gauza haundirik kobazulotik kanpoko bizitziari buruz. Hutsune hori betetzeko, Pedro oso lagungarrixa izan da: bera hil zanian nerabia zan, eta etxe barruko gauzez gain (ohitturak, zaletasunak, kezkak...) bere gurasuen historixia be jaso ahal izan dot, baitta familiako fabrikiana be. Onezkero zumitz ederrak bildu doguz, laster otzara ederra osatzen hasteko. Eskerrikasko Pedrori, baitta Teresa Artiz lehengusiñiari be, Murrutxa etxia laga deskuana elkarrizketa erosua egitteko.

No hay comentarios: