2018/08/15

Damazulo180815: Gotzon, Antua, Oier.

IS-045 Damazulo (Ispaster). Aurreko egunetan identifikautako zulo puzkarixan aurrera segidu dogu, harrixak kentzen. Lau bat ordu jardun dogu bertan, txandaka; bihar astunena, egixa esan, beste bixak eruan dabe, ni neu pare bat ordu kokotan pasau dotelako, uzta ugarixakin gaiñera (Neobisium, Oxychillus, Ischyropsalis, Quaestus, Speonomus?, Troglohyphantes eta beste masma txikixak, Meta, Lithobius... hainbeste izan dira eze kontua galdu dotela; Carlosendako geratzen da laboratorixuan kontaketa zehatza egittia).

Desob biharrari buruz, emankorra izan da: espatula bihar kirurgikuari esker, jarduna amaitzian galeria txiki bat geratu da, azken estuasun bat nasaittu eta gero (hurrengo egunian, seguru) galeria praktikable batera pasatzen dana, begibistan doguna, eta kanporako haize korriente nabarmenakin. Interesa bikoiztu egitten dau, enkaje topografikua egittian: hain zuzen be, Abittara-Trakamaill eta Urgitxi sistemen arteko mugan egongo giñake, Rio Loco inguruan nere ustez. Hórrek kuebok ezagutzen dabena ondo jabetuko da esaten gabizenan garrantzixaz. Igual zapatu honetan bertan argittuko da gauzia.

Bestalde, Ipazterko tabernan, Urtzikin topau gara eta Gotzonek propuestia egin dau: (...)

No hay comentarios: