2020/07/19

Bolunburu

200719: Xabi, Antua, Oier.

Domeka goizeko espeleoplan motza: (...) eta IS-131 Antuanek topautako zulo barrixa.
Lehelengo, gure zulo enblematikora jo dogu -beti da plazer haundixa-, bakotxa bere neurriko helburuakin: (...). Bio laginketia urrixa izan da: masma ertain bakarra, Meta itxuraz. (...) bilketia emankorragua izan da, hantxe laga doguz baztar baten danak bilduta.

Ostian, Antuanek aurreragokuan Bolunburutik aurrera topautako zulua ikustera juan gara. Arrakala formako ubegi intermitentia, itxuraz, sarrerako espeleotemazko estuasun bat zabaldu eta gero Antuanek aurrera egin dau, beherakako norabideko estuasun batian geldittu arte. Ez dogu jarraitzeko aukerarik ikusi, baiña bai da katalogatzeko modukua; beraz sarrerako argazkixa etabar hartu dogu, fitxa bat egitteko (538892 4798037). Bio lagin bakarra hamen be: masma txikixa.


No hay comentarios: