2020/07/27

Lezabizkarra

200725: Gotzon, Antua, Oier.

Lezabizkarrian (Gizaburuaga-Aulesti), aurreko egunian Oskarrek eta Martinek topautako zuluak begiratzera eta sakontzera. Txarto ez baneban ulertu, Olabarri eta Lezandipe arteko zonan egongo giñake, beraz potentzial interesgarriko sektoria.

Goruzko bidian, aterpe kurioso bat: arkeologikoki interesgarrixa, baiña espeleologikoki ez asko. Bertako zorua artifizialki sakonduta, ebaketa-ertzian ez dogu aztarnarik ikusi; halan be, ikustaldi sakonagua mereziko leuke. Baiña gaur, Rolexetara barik, perretxikotara etorri gara!Lehelengua I-136 Lezabizkarra koba (... ) sedimentoz betetako arrakala subhorizontal bat da, estratuen norabidia ondo erakusten dabena. Lau bat metroko sakoneran estuasun batian amaitzen da, eta ez dirudi asko jarraittu leikianik (haizia be gitxi, 1-2 Beaufort-Etxebarria). Bio laginak: masma txiki 2, meta 1. Sarrerako argazkixa, krokisa eta koordenadak hartuta.

Bigarrena I-134, poto barruko minilezia (...). Bertako zulua nasaitzen emon dogu denpora gehixena. Allegau garanian, 3-4 BF maillako haizia bazeguan be, lur mobimenduekin geldittu egin da (bittarte ez oso haundixetatik zetorren seiñale); pare bat orduko jardunan ostian ni neu juan behar izan naiz, baiña bestiak hurrengo gelatxora sartzia lortu dabe. Bertan galdutako haizia barriro topau dabe (zoruko blokien artetik gora zetorrena) baiña badirudi haizian ahula, eta beherutz jarraitzeko egin behar dan beharran tamaiñua kontuan hartuta, ez dabela merezi. Desob guztian ostian, zuluan 5 bat m sakondu dogu.

Bajatzian, itxuraz, beste leza barri bat topau dabe (I-138 ...); 8 mtan zundatuta, hurrengo baten esploratzeko geratu da.

Igual gaurko aurkikuntzarik haundiña aproximaziño-bidia izan da: biderik onena, behetik gora kamioi-bidietatik da, sigi-sagan, Martinek eta Oskarrek egindako txara-arteko zeharkaldixen ordez. Hurrenguan kontuan hartzeko!

No hay comentarios: