2012/11/10

Txotxinkoba, azkenian


Argazkiak.org | Lariz 97 © cc-by-sa: ades


2012-XI-10: Petrus, Iñaki, Gotzon, Oier.

Txotxinkoba lokalizau dogu. Azkenian GEV-en katalogoko erreferentzixia zan zuzena (ez “Cuevas sepulcrales...” artikuloko deskripziñua), kontua da topatzeko leku gatxian zeguala. Eskerrak igo aurretik Lariz basarriko Miguel Angel Jaiokin egon garala, harek zitz eta mitz esan desku-eta nun topauko genduan. GPS koordenadak hartu, baiña argazkirik ezin izan dogu egin, kamarian arazuangaittik (uste eze aurreko eguneko bustialdittik ez dala guztiz errekuperau). Koba txikixa da, eta Apellaniz eta Nolten krokisa nahikua zuzena danez, haxe erabilli geinke. Barruan indusketa haundixan arrastuak ikusten dira, kuadrikulak ondo identifikau leikez ondiok.

Miguel Angelek esanda bebai, bai Txotxinkobia baitta bidian goiko partian dagon Jentilkobia be ez dagoz Kaltzaburu mendixan (hau erreka eskumaldekua da), JUNGITU izeneko mendixan baiño. Beraz GEV-768 erreferentzixian izena (“Xentilkoba de Kalzaburu”) aldatu biharko dala dirudi.

Behiñ zuzenketekin hasitta, GEV-672 (Pepetxo I) eta GEV-673 (Pepetxo II) deskribapenak aldatuta ez ete dagozen errezelua dakagu; Pepetxo II-xan deskribapenak, behintzat, Pepetxo I-kua dirudi... Pepetxo II lokalizau biharko dogu zalantza hori argitzeko.

Jentilkobiori ikustera juan gara bebai, jakiña; ikusgarrixa bertako artzaintzarako egokitzapena, eta ingurua (bertan bizitzeko moduko lekua begittandu jata). Lithobius batzu ikusitta, kanpora juan naiz potien billa baiña barrurakuan danak iges egin deste. Barruko aldiak be miatu doguz, eta jarraipen nabarmenik ez; lagunei esatia ahaztu jata, baiña eskumaldeko gela honduan, 3 bat metroko alturan, katazulo bat ikusi dot; bertan burua sartuta haize korriente oso leuna somatzen zan, espeleotema artian 2-3 bat metroko jarraipena ikusten zan; bertara igotzeko animalixen hatzaparkada-arrastuak ikusten ziran, eta katazuluan ertzian animalixen pelajiak pulidutako guniak.

Handik behera, Gotzonek bere prospekziño egunetako aurkikuntza pare bat erakutsi deskuz: Abitagako Rio Loco sektore barrixan gaiñian dagon arrakalia, 25 bat metro sakonerakua eta haize korriente barik, bata; eta bestia, 10 bat metro sakoneko meandro bat –nik ez dot ondo begiratu-. Jeneralian lapiaz oso interesgarrixa, ondo miatzia merezi dabena.

Kamiñuan gentozela, “Lariz 97” minitrabesixia egitteko zirikatu gaittu Gotzonek, eta han juan gara Iñaki eta bixok. Halan be, desobstrukziño lekura allegauta, estuasunakin kikildu naiz ni eta Iñakik, zuhurtziaz, ez dau bakarrik jarraittu nahi izan; beraz atzera lehengo lekutik bueltau gara, eta nik, frustraziñua pizkat arintzeko, koko politt bat hartu dot.

No hay comentarios:


Barne bilatzailea