2013/10/20

EEL Simulakro Orokorra Gesaltzan


Argazkiak.org | Material banaketan © cc-by-sa: ades


13-X-19 eta 20: EEL Simulakro Orokorra Gesaltzan (Oñati)

ADES-etik Javi, Idoia, Gotzon eta Petrus (logistikan) eta Unai, Josu eta Oier (koban). 75 lagun inguru bildu gara orokorrian, 50 bat koba barruan. Urteroko moduan gonbidatu exotikuak (Asturias, Valencia, Toledo...) EEL-an prestijiuak erakarritta.

Aurtengo nobedade printzipalak, neretako, logura faltia eta tirolinan jardun biharra izan dira. Bai: oiñ arte izan naizen simulakro guztietan 1:00-3:00 am inguruan biharra egittia tokau izan jata, begiko “persianak” ez ixtian eta buruko argittasuna ez galtzian ardura nagusixekin; eta nere korpuzkeria dala eta, kontrapesista expertua bihurtu naiz. Aurten, baiña, Saguzar Santuan interzesiñoz-edo, bigarren taldian sartu nabe eta kobako parte bat hutsetik instalatzia tojau jata. Aintza zeruari!

9:00etan deittuta bagenguazen be, 8:15etatik jentia allegatzen hasitta zeguan. Kontrol Postuan izena emon eta lehelengo itxaronaldixak etorri dira gero (nik erretratuak etara eta dibulgatzeko aprobetxau dot; eta Koordinatzaillian aginduz prentsara bialdu gero). 10:00ak aldian logistika asuntua aurreratu xamarra, taldiak osatzen hasi dira. 1 taldia 11:00ak inguruan Gesaltzarutz abixau da; eurekin batera 3 taldia (Josu eta Unai barne), telebistarako “papelada” pizkat egitteko enkarguakin.

Zain eta zain, gure itxaronaldixa pizkat arinduta geratu da AMET-ekuen salda eta txorixueri esker. Bittartian, 2 taldekuak gure izena ikusi dogu panelian, Kokolo, Trotixa eta Bittor taldeburu dirala. Orduak aurrera juan ahala, eta 1 taldian progresiñuari adi (irratiz eta TEDRA-z), 14:30etan bildu gara Kontrol Postuan aginduak jaso, topografixia ulertu eta materixalak kalkulatzeko; Materixal Postura juan gara gero, eta han eskatu; eta 16:00etan Gurutze Gorriko lanroberretan abixau gara Sarrerako Kontrolera.

1 taldiak Felix Umerez galeriatik Txintxurreta, Bustintza eta Esperantza potzuan barreneraiñok eruan bihar zeban kamillia; han 2 taldian biharra hasten zan. Esperantza potzua kontrapisuekin jaso, hurrengo tramo horizontal bat gero (tirolinia?) eta potzu Politta zetorren.

Putzu Polittetik kanporako marmittak gainditzeko tirolinia instalatzia tokau jaku Arturo eta bixori; 17:00ak aldian hasi dogu biharra. Goiko triangulaziñuak ez desku arazorik emon, baiña behekuak... ezin leku egokirik topau, pare bat spit be galdu doguz koladan enpotrauta. Azkenian zeozelan moldau gara, baiña halan be giza-desbiadore bat erabiltzeko premiñiakin sokiak ez zeixan igurtzirik egiñ. Hortan genbizela, opilioi bat ikusi dot (seguraski Aizkorriko espezie endemiko barrixa) eta potiak ez ekartziaz damutu naiz.

18:00ak aldian kamillia hurre dagola jakin dogu; zeozer jateko aprobetxau, eta 18:30etan edo bistaratu dogu, potzu Polittan honduan. Kontrapisu bat erabillitta  han ekarri dabe gora eta arazorik bez gure tirolinara pasau eta beherutz bialtzeko. Soka faltia egon da (ez gure taldian bakarrik), eta trakziñoko soka bera retentziñorako berrerabilli bihar izan dogu. Handik aurrera, danok kanporutz pasakamillan. Oillatokixan ertzera allegau garanerako kanpua illunduta egon da; han goittik beherako tirolinan montau dogu kamillia, milla prekauziño hartuta (inpresiño haundixa emoten dau lekuak) eta ustekabeko soka-igurtzi batzu konponduta han bialdu dogu aidetik behera. Hanguak hartu, tirolinia desmontau eta gure biharra amaittutzat emon dogu. 20:00ak aldian Sarrerako Kontrolan izena emoten genguazen.

Ez dakat oso klaru zein izan dan 4 taldian biharra (egixa esanda, Simulakruetan gehixen kostatzen jatan gauzia, operaziñuan ikuspegi orokorra hartzia izaten da; hain da konplikaua antolakuntzia). Eta 3 taldiakin be, ez dot gogoratzen ze ordutan kruzau garan, opilioian lekuan, guk beheko triangulaziñuakin burruketan genguazela eta eurak barrurutz zetozela. Dakitten gauza bakarra, eurei nere beste urtietako biharra tokau jakela (lehelengo taldiak montautako instalaziñuak berrerabilli), eta 3:00 am-ak aldera allegau dirazela Kontrol Postura (ETEO eskola zaharra, Oñatin).

Gaur betiko protokolua etorri da: material garbittu eta sailkatzia, Kontrol Postuan desmontajia, baloraziño billeria eta bazkarixa. Unai, Josu eta Oierrek behintzat, oso pozik geratu gara.

2 comentarios:

mutruku dijo...

Zelako ona eitb-ko bideu. Laster ADES-ekuk gure izarra edukiko dogu en el paseo de la fama. De aqui al estrellato.

Tonteixak alde batea lagata, asko ikasi dogun simulakro bat izan da.

Anónimo dijo...

Kaixo:
Kriston kronika argia.

Mila esker dena azaltzegatik.

Jarraipen mediatiko itzela!

Koldo (Satorrak)