2015/02/22

Otoio orrazten barriro


Argazkiak.org | Prospekziñua 150222 © cc-by-sa: ades


150222: Oier.

Otoion, Mentxakan lezian billatzeko lehelengo saio serixua. Mentxakak seiñalautako puntutik (0) SW norabidia hartuta, ote eta kurpitz artian abixau naiz lehelengo; berak esandako 20 metruak pasauta nittuala, pistaraiñok juatia erabagi dot, transekt estiloko baten. Arta zahar baten markatu dot (1) puntua, eta aurrera segiduta beste baso mota batian sartu naiz, piñu eta sasixa; ladrillozko 4 bat arketa topau dittudaz bertan, eta kazarixak hesitutako eremura allegau naiz; haren anguluan markau dot (2) puntua. Atxerixa baten sartu naiz gero (lapiaz baten, esan gura dot) eta dolina baten gaiñekaldetik, hain zuzen be (3 puntua) pistara allegau naiz. Pistan 10 bat metro jaitsi, eta (4) punto bat markauta, sasitzan atzera sartu naiz (eskerrak iñor ez zeguala begira, nere osasun mentalangaittik kezkatzeko). NE norabidia hartuta, bide gehixena beherutzkua izan danez, bizkorrago egin dot baiña baitta sasixekin gehixago trabau be; halan be, norabidia pizkat N-egira hartu dot antza –¡nahiz eta 10 metrotik behin runbua egokittu!- eze, bedartzan ref punto bat hartu dotenian (5) beste bidia kruzau dotela konturatu naiz; bidezidorrera allegatzian, Mentxakan puntutik 20 bat metro gorago urten arte (6).

Esan biharrik ez dago, ez dotela ezertxo be ikusi, ezta “x” moduan markatzeko moduko arrakala mixerablerik be. Hurrenguan arta zaharra eta bidezidorran artian zentrauko naiz.

Ibilbidian koordenadak:

(...)
 
Argazkiak.org | Prospekziñua 150222 © cc-by-sa: ades

No hay comentarios:


Barne bilatzailea