2016/05/22

Zatikan prospektatzen




160521: Oier.

Zatika (Ispaster), 3 lekutan eukalipto-basuak jo dittuezela aprobetxauta prospektatzeko.

Lehelengo, Bizkartegiko koba gaiñian dagon sailla begiratu dot (Zatikatik W aldera). Kuadrangularra gitxi gora behera, mendi bizkarretik behera S norabidian: eremua lau GPS puntokin hartu dot:
·       ( ...)

Honen barruan, intereseko hiru leku ikusi dittudaz:

  • ·         Bizkartegiko gandorra bera, oso itxura oneko lapiaza, artadi naturalakin, “está diciendo: prospéctame”. Mapan dolinaz beteta agertzen da.
  • ·         XX-57 (lehen aittatu doten 135 puntua, SE eskiñan bertan). Meandro baten arranke argi bi dira, bata bestian onduan. Euretako baten, harrixa botata 7 bat metro jausten da. Estuak dira, eta haize korrienterik ez dake. Baiña XX modura markatzia merezi dabela uste dot.
  • ·         XX-58. Sail honen behekaldetik hurre, hatxerixa haundi bat dago, eskarpe batekin; eskarpe horretan bertan, 6 bat metroko alturan, antxiñako koba desmantelau baten arrastuak ikusten dira, espeleotema eta guzti; sarreria horizontala bada be, segiduan leza formia hartzen dau eta 3 bat metro behera egitten dau; haizerik ez; blokeauta dagola dirudi (penetrablia da, baiña ez dot argirik ekarri, eta dana illuna zeguan) baiña hau be XX modura markatzekua begittandu jata. GPS (...)
XX-57



XX-57

 
XX-58

XX-58

 Gero, Zatika auzora bueltau naiz, NE aldian jotako basua begiratzeko asmoz. Bertan, (...) topau dot (130710eko kronikakua) eta (...)ra eruan nau, bertako (...)k hango barri izango zebalakuan. Pegoran topau dogu 4 lagunekin, txokolatia hartzen: produktibua izan da, txokolatia eta bizkotxuaz gain, 3 zuloren referentziak emon deskuezelako:

  • ·         “Gana” izeneko lekuan: eukaliptuak jotako sail-barrenian, eskumako piñadi gaztian zihar doian bidetik segiduta, ezkerrekaldeko hatxerixan kontra.
  • ·         “Gane” izeneko beste leku bat ei dago, gorago (ez dakat klaro kobarik dagon edo ez; baiña toponimia kontuan, argi laga desta “Gana” eta “Gane” leku diferente bi dirala).
  • ·         “Leixartxu”: harutzago dago, gatxagua da topatzeko (baiña (...)ren nebiak, Amoroton bizi danak, zihetzago esaten jakingo leuke). Eukalipto baso baten ertzian dago, txarto ulertu ez badot.


NE alderutz egin dot ba, eskabadorak egindako bide barrittik. Lehelengo, “Gana” izeneko lekura juan naiz, eta uste dot ondo identifikau dotela kobia dagon hatxerixa hori. Itxura ona daka, eta prospektatzeko erreza da, baiña gaur ez nekan arropa egokirik. Jotako basua miatu dot, beraz: eremu kuadrau regularra, goittik behera 160º SSE norabidian. 3 punto hartu dittudaz, eremua mugatzeko:
·       ( ...)
Sigi-sagan egin dot gora, eta gero behera. Ez dot ezer nabarmenik ikusi, baiña kontuan hartu bihar da ikusketia ez dala guztiz fidagarrixa: lurra adarrez beteta egon da, eta punto batzutan (aldapa behekaldian batez be) pillaketiak metruak hartzen dittu; azpixan leza haundi bat egonda be, guztiz estaliko leuke.

Azkenik, honen onduan jotako baso txiki bat be begiratu dot; norabide berian, baiña elipse erdixan formaduna. Mugak:
·       ( ...)
Hamen be ez dot ezer aipagarririk ikusi.

No hay comentarios: