2016/05/08

Jose Mari Saenz "el Tigre"
160507: Oier.

Jose Mari Saenz “Tigrea” elkarrizketatzera. Iturraldeko hasierako taldetik hasitta, Ormazarretako esploraziñua oso-osorik ezagutu zeban -5 urte jarraixan-, baitta IPV taldiak Larran 1954 eta 55an egindako kanpaña haundixetan partehartu be (Etxaleku eta “H” lezak esplorau ziranekuak). Isaac Santestebanek lagundu gaittu (elkarrizketia bere etxeko egongelan egin dogu) eta bere jakitturixa speleo-enziklopedikua be oso lagungarrixa izan da.

No hay comentarios: