2016/07/03

Autosocorro eta bat-bateko tekniken ikastarua Ispasterren.
160702: autosocorro eta bat-bateko tekniken ikastarua Ispasterren.

EEE-k antolatutako ekintza hau ezinbestekua da aktibuan gagozen espeleologuondako, beraz talde ixa osua egon gara bertan; progresiño bertikalian autonomo garanak, soketatik txintxilizk; eta hasibarrixak, begira.

Iñaki Latasak gidatutako monitore taldiak programa zabala ekarri dabe, nik aurretik ezagutzen nittuan teknikekin, eta barri batzukin bebai. Dana azalduta, gero bakotxak bere ahalmenen eta premiñen arabera praktikatzia etorri da. Háretako batzu bideuan jasotzen ibilli naiz, era ahal danik eta didaktikuenian ikusteko moduan ipiñitta hobeto gogoratzeko; ikusiko dogu ze urtetzen dan (azken praktikau dotena jaso barik geratu da: zaurittutakua jasotzia kontrapisua eginda, stopa/poleia erabillitta; kamilliakin egitten dogunan modura, baiña reguladore barik).

Bideuan fotograma batzu hamen.

No hay comentarios: