2017/05/07

3 talde operatibo Illuntzarren
170507: Idoia, Josu, Unai, Martin, Gotzon, Antua, Urtzi, Oier

Gutako batzuk gaur seiñalatutako moduan, ADES zorionez dago. Azken urtietan sartutako jente barrixan ikasketa prozesua burutu dala dirudi, eta ahalmen tekniko haundixa eta jarduteko gogua daken elementu asko dagoz; iñor ez da inpreszindiblia, eta bihar desbardiñei ekiteko kapazidadia dakagu. Hori oso ona da.

Halan, azken astietan Illuntzarren egitten gabizen biharrei jarraittuta, gaurkuan 3 talde operatibo eratu doguz.

Bat, Iñeritze II-xan juan dan asteko desobstrukziñuakin jarraittu dau. Emaitza pozgarrixa: 4 bat putzu txiki jaitsi dittuez, eta p10 baten kabezeran geratu dira, material faltan. Beheian, ura eta errekatxo bat. Topografixiak konfirmauko dau, baiña Iñeritze I-erako norabidia mantentzen dala dirudi, eta -100 inguruko aportiakin zerikusixa izan leikiala dirudi.

Bigarren taldia Iñeritze I, eskalada bat egitten egon da. Atzoko azalpenak entzun nittuan, baiña ezin dot sigur esan ze lekutan egin daben, eta ze emaitzak izan dittuezen. Emaitza onak izan dirala, hori bai. Pentsatzen dot euren kroniketan idatziko dittuezela.

Hirugarren taldia topo biharrak egin dittu: lehelengo, kabezera estudun potzuan gaiñian sektoria jaso dau, lehendik ezaguna baiña topon jaso barik zeguana; eta gero, “Casa en Ruinas” sektore barrixan topografixia egittera sartu gara (neuk ez dot parte hartu, gutako batek urten biharra izan dabelako eta hari laguntzeko bateron bat bihar zalako). Bestiak kontau dabenez, ruinen sektoria osorik jaso dabe, eta gela haundixan jarraipen posible hori ikusteko eskalada artifiziala derrigorrezkua da (librian egittia inprudentzia bat da).

Urtetzerakuan, inzidentetxo bat izan dogu, aurrerantzian kontuan hartzekua: 2 taldia kanporutz zoiala, 3 taldia gaindittu dau konturatu barik, eta barruan isolatuta laga dittuez. Zorixonez laster konturatu dira, sarrerako sokia barriro ipiñitta. Hurrenguetarako, halakorik ez gertatzeko neurrixak hartzia komeni da.

Bio:
  • Quaestus noltei, -130 inguruan.
  • Saguzar bat, bigarren potzuan kabezeratik hurre (itxuraz Rh. Ferrumequinum, argazkixan jasota, imperturbable); 1 taldiak be bat ikusi ei dau, -100 baiño beherago; sarrerako gelia zitz eta mitz miatu dot, baiña ez dot besterik ikusi.

No hay comentarios: