2017/05/02

Never Ending Illuntzar
170501: Iñaki I, Simone, Antua, Gotzon, Josu, Oier.

Illuntzarren, Iñeritze II esploratzen eta katalogo lanetan (Azkonar Zulua).


 Goizian, lokaletik pasau eta argitalpen batzuk laga dittudaz liburutegixan, gehixenak Txeruk emondakuak:
·         TOBAJAS, Angel Mª. RODRÍGUEZ, Evaristo. VARGAS, Javier. 1993. Izarraitz 1. Estudio hidrogeológico del karst de Izarraitz. Grandes cavidades de Izarraitz. Ed. Grupo Espeleológico Leizarpe.
·         ALVAREZ, JJ. LATASA, I. 1995. Guía de emergencias en espeleología. Ed. Eusko Jaurlaritza.
·         MEREDITH, Mike. MARTÍNEZ, Dan. 1986. Guía de la espeleología vertical. Ed. Amelia Romero, Barcelona 1989.
·         C.E.S. ALFA.1990. Cursillo de espeleología. Autoedizioa.
·         Pyrenaica aldizkarixa, Armintxeko artikuluana.

Kanpoko biharretan, lehelengo, aurreko baten prospekziñuan Iñeritze onduan topautako leza barrira juan gara. Leku interesgarrixa berez, haize korrientedun estuasuna, bardin lotu leikiana Iñeritzeko lehelengo geletako batekin, zein beste sorpresaren bat ekarri (Illuntzarreko Godzilloa). Lehelengo argalak sartu dira barruak ebaluatzera; hárek visto bueno emon eta gero, bestiok sarreria nasaitzen hasi gara, barruko espatula-biharrak hasten ziran bittartian. Barrukuak lehelengo estuasuna zabaldu dabenian, gela-galeria beherakari batzutan sartu gara, meandro fosil bikoitz bat, eta euretako bat haizeduna. Bertan zuzendu doguz indarrak, eta hárek agortu eta gero zabalago bai, baiña ondiokan espatula kolpe batzuk biharko dittu handik behera segitzeko. Merezi daben biharra, halan be; 20 bat m sakondu dogu, eta topua egitteka geratu da.

Hazur batzuk identifikau doguz, animalixenak begibistan, baiña euretako batzuk zaharrak (adar bat, kolada baten sartuta). Bio aldetik, Ischyropsalis bat jaso dogu.Barruan egon garan denporan, bestiak inguruetan ibilli dira (alanbradetako lezia...). Gotzonek hobeto kontauko dau bere kronikan, kontizu.

Gero, aspaldiko Azkonar Zulua berlokalizatzera bajatu gara. Behin topau dogunian, oin dala 20 urte markautako letriangaittik ezagutu dogu: izan be, ordutik hona azkonarrak obra haundixak egin dittuez, eta pekorotzen eta piñu-orratzen artian ez ezagutzeko moduan zeguan. Gotzonek orduan pasautako pasabidia katazulo inpraktikablia bihurtu dala ikusi dogu, eta arraztulua eta atxurra erabilli biharko dala lur killo batzuk mobitzeko, atzian dagon gelara sartu, topo egin eta ondo esplorau ahal izateko.
No hay comentarios: