2018/12/15

Gaztelugatxe 9,5


Bizkaiko Basozainekin.181215: Oskar F, Gotzon, Antua, Santi, Oier.

 ******* OHARRA ******** Gaztelugatxe eta Ogoño moduko lekuak biotopo babestuak dira, hainbat arrazoiengaittik. Hori dala eta, bertan ezin dira esploraziño espeleologikuak libreki egin, ez bada eze, erakunde arduradunen baimena aldez aurretik eskatuta, eta lan programia bertan ikerketan eta babes lanetan dabizen beste espezialistekin adostuta. Hala gabiz egunotan, eta egixa esateko, plazerra da halako elkarlana. ******** OHARRA ********

Gaztelugatxe. Hasierako programia 161208an egindako biharrakin segitzia izan da (ikusi bitakora), N labarretan; baiña aldatu bihar izan dogu, uran pistoi efektu deigarrixangaittik (Beaufort-Etxebarria 9,5).

Lehelengo Gaztelugatxe III topografiatzeko eta argazkixa jasotzeko asmotan juan gara; batzuk beheko sarreratik sartu dira, baiña bestiak ez giñan goiko sarreratik kabitzen, beraz putzu bertikalian parera allegau diranian berba egittiakin konformau bihar izan gara. Baiña biharrak ezin izan doguz amaittu: olatuak egitten zeban pistoi efektua hain haundixa zan eze (maria beheran, gaiñera!), esploraziñua bertan behera lagatzia erabagi dogun. Eta hurrengorako kontuan hartu: biharrakin segitzeko, olatua bare egon bihar da; bestela arriskutsuegi.Hurrengo, talde bat Gaztelugatxe IV-ra abixau da; lehendik genkan poligonalari 3D topografixia gehitzera.

Bestiak, parian genkan beste hormako zuluekin hastia pentsau dogu. Halan, ermittaraiñok barriro igo eta sasitzan behera etorri gara, lehelengo bide bat esploratzeko. Suertia izan dogu: jaitsi eta bertikalian bertan kueba sarrera haundi baten atarixan geratu gara (Gaztelugatxe V izendatu geinkiana), 15 m altu, 2 m zabal. Bide nagusixari segiduta, beheruntzko norabidia egin dogu bloke haundixen eta lur aldapan artian; 20 bat metro sakondu dogunian, azpittik eta goittik leihatilla batzuk zabaldu izan dira, itsasuan gaiñian; topo zirriborro bat eginda, Gaztelugatxe IV sortu daben arrakala bera dirudi, baiña dimentsiño askoz be haundixakin. Puntu honetan, soka gitxi genkanez eta esploraziñua dagonez (gitxienez 4 puntutan), atzera egin dogu. Bio aldetik: saguzar bat ikusi dogu 10 bat metroko alturan (ezin identifikau ze espezietakua).

No hay comentarios: