2018/12/01

Urriko Azken Galerixan esploraziñua181201: Antua, Gotzon, Martin I.,Joxe, Oskar E., O.

Eurtenerrota. Azken desob saiuan ostian agertutako galeria haundixan explo + topo egittera, kanonak agintzen daben modura (eskerrikasko aurreko egunian tentaldixari eutsi zentsenei). Estuasun progresibuen seriea ahal dan modura pasau dogu, nik laguntzaz, eta azken horretan be zizel biharra egin bihar izan da, azken angulua leuntzeko. Behiñ hori pasauta, galeria barrixan edertasuna begiztatu ahal izan dot; eta, terminusera allegauta, zilleraiñoko urakin, lau bide posible aztertzen jardun dogu: 1, erreka nagusixa, sifoi sakon baten amaitzen dana; 2 eta 3, diaklasa baten fabore (Zubitxutan estiluan) zabaldutako galeria-arrakala bikotxa; eta 4, sektore horretara sartu baiño lehenagoko urjauzi txikixan onduan ikusi dogun leihatilla bat. Ez dogu batetik bez aurreratzia lortu, baiña asuntuari buelta batzuk emon biharko jakoz, sektorian haize korrientia nabarmena dalako (Beaufort-Etxebarria eskalan 2).

Bio aldetik jasotako lagiñak: Neobisium, Lithobius, Quaestus, diptero pare bat, Trichoniscoides tipoko koko zuri bat, Meta, masma txiki bat, miriapodo bat.

No hay comentarios: